Archief bijeenkomsten

Hieronder staan alle afgelopen evenementen. Bekijk wie er geweest is of lees verslagen en bekijk foto’s.

08-10
Congres PDOVS | E-hubs voor duurzame OV-knooppunten

Een zeer geslaagde bijeenkomst! Het thema van het jaarlijkse congres van het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) was energie-hubs (e-hubs) voor duurzame OV-knooppunten. Door de elektrificatie van mobiliteit komen partijen bij elkaar die van origine niet met elkaar samen hoefden te werken. Zo hebben vervoerders en concessieverleners ineens te maken met netbeheerders. Het […]

06-10
Meetup | Het Nederlandse spoor is 100% Europees

Op 6 oktober bieden we je een overzicht van het speelveld van het tot stand komen van Europese standaarden en normen waar wij mee te maken hebben. Daarnaast geven de voorzitters en leden van de normcommissie NEC9 en NEN Normcommissie Spoorwegen inzicht in hun activiteiten. Deze zijn steeds belangrijker, want de standaarden en normen van […]

03-10
Innovatie- en netwerklunch Connecting Europe Express

Op zondag 3 oktober kwam rond 13.30 uur de speciale ‘Connecting Europe Express’ van de Europese Commissie aan op Amsterdam Centraal Station. Deze trein rijdt in dit ‘European Year of Rail’ in 36 dagen door 26 landen. Wij hebben de Europese delegatie ontvangen met een warm welkom en ontmoet op onze innovatie- en netwerklunch. Railforum […]

07-06
Grensoverschrijdende systeemintegratie in hartje Randstad, hoe lossen we dit op?

De Kenniskring Systeemintegratie organiseerde dit online event. Centraal thema was HOE we grensoverschrijdende systeemvraagstukken oplossen. Deze spelen niet alleen op de landsgrenzen, maar ook in hartje Randstad. Als casus namen we de Hoekse Lijn, een deel van het metronet van RET waar goederentreinen gebruik van maakten en weer moeten gaan rijden. Hier spelen namelijk veel […]

03-06
Ledenvergadering | Persoonlijke uitnodiging

Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.

27-05
Meetup | Regie op assets, route naar ISO 55001

In de railsector werken steeds meer organisaties volgens een assetmanagement filosofie. De ISO 55001 norm voor assetmanagement is hierin een bekende norm. In Nederland wordt de waarde van de methodiek steeds meer gezien en ook succesvol toegepast. Het werken volgens deze filosofie helpt de asset eigenaar om de meeste waarde te halen uit haar bedrijfsmiddelen […]

20-05
Meetup | Slimmer naar meer internationale treinverbindingen

Internationale treinreizen zijn in opkomst, zeker als een duurzaam alternatief voor korte afstandsvluchten. De vraag naar internationale treintickets neemt toe en diverse Europese spoorwegmaatschappijen (her)introduceren verbindingen, ook per nachttrein. In deze Meetup hebben we besproken hoe we slimmer, en dus sneller, internationale treinverbindingen vanuit Nederland kunnen realiseren. Het ging dan om het slimmer benutten van […]

11-05
Aerospace meets Rail

Mobility as a Service Op 11 mei 2021 organiseerden de NAG en Railforum samen ‘Aerospace meets Rail’. Het event was gericht op het verzamelen van ideeën om de twee werelden, aerospace en rail, te koppelen en elkaar te versterken met Mobility as a Service. Het doel van de bijeenkomst: het delen van kennis & ervaring, […]

22-04
When Science Meets Practice | Zo kiest men in Europa vaker de trein!

Samen met wetenschappers organiseert Railforum regelmatig een ‘When Science Meets Practice’. Hier wisselen studenten, wetenschappers en professionals uit de sector hun kennis en ervaringen uit. Hiermee willen we elkaar inspireren met nieuwe inzichten, betere oplossingen voor de praktijk vinden of nieuwe onderzoeksvragen benoemen. Programma   Foto: KLM

21-04
Meetup | Hoe beïnvloeden we de nieuwe Europese en wereldwijde standaarden?

Internationale standaarden en normen hebben steeds meer invloed op ons werk in de railsector. Vaak zijn ze nuttig en nodig, maar soms maken ze ons werk bijna onmogelijk of onnodig duur. Het is daarom van groot belang dat we, gezamenlijk vanuit Nederland, hier zicht op hebben en invloed uitoefenen op nieuw te formuleren standaarden of […]

20-04
Meetup | Successen voor behoud van tevreden reizigers

Programma:   Foto: Veolia

13-04
Politiek debat | Nieuwe keuzes in mobiliteit

De kiezers hadden gesproken, de Tweede Kamerleden werden binnenkort benoemd en de kabinetsformatie was gestart. Op 13 april was het de hoogste tijd voor een politiek debat over mobiliteit. De maatschappelijke opgaven voor de economie, het klimaat en de enorme woningbouwopgave vragen om duurzame, betaalbare en gebruikersvriendelijke mobiliteit. Wij willen immers dat verladers en reizigers […]

07-04
Online event | Successen in kosteneffectief materieelonderhoud

De Kenniskring Materieelonderhoud organiseerde dit online event. Het centrale thema was slimmer, kosteneffectief en voorspelbaar materieelonderhoud. Hoe betrouwbaarder wordt rollend materieel en hoe verhouden de onderhoudsboekjes zich hiermee? En hoe optimaliseren we het onderhoudsproces? Vakcollega’s van Siemens uit Turkije, van OXPLUS over projecten in Saoedi Arabië en Canada en van PSI Technics uit Duitsland deelden […]

16-03
TransiRede 2021 | Gouden kansen voor openbaar vervoer en spoor
15-02
Matchmaking event | Verder verduurzamen van energiedistributie

In het openbaar vervoer rijden we steeds meer op duurzame energie. Bij het verder verduurzamen van de opwekking, opslag en distributie daarvan zijn nog veel uitdagingen. PDOVS, NVDE, NGinfra en Railforum brachten de vakcollega’s van vervoerbedrijven, infrabeheerders, energie-aanbieders, betrokken adviseurs en overheden met elkaar in contact. Door het delen van kennis en ervaringen kunnen zij […]

27-01
Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit 2021 | Soepel over grenzen heen!

Op de achtste editie van de Dag van de Light Rail organiseerden wij een twee uur durende online bijeenkomst. Het evenement stond dit jaar in het teken van het ‘European Year of Rail’. De Europese Commissie biedt mogelijkheden voor lidstaten en de spoorsector om grensoverschrijdende verbindingen een boost te geven. Met het Vierde Spoorwegpakket, de […]

13-01
Meetup | Reizigers terugwinnen door ontwerpende aanpak | Rombout Frieling

We organiseerden deze online Meetup omdat we zodra dit kan, graag onze reizigers in het openbaar vervoer terug zien. We verkenden hoe we met een ‘ontwerpende aanpak’ nog beter kunnen inspelen op de wensen van reizigers, zeker diegenen die nu met de auto reizen. We werkten daarbij vanuit de (on)bewuste behoeftes en beleving van reizigers, […]

08-12
Ledenvergadering | Persoonlijke uitnodiging

Dit was een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum. Programma

02-12
Meetup Contractmanagement op basis van vertrouwen | Alf Smolders

Alf Smolders promoveerde in 2019 op de vraag: “Welke factoren van vertrouwen beïnvloeden het effect in de relatie tussen organisaties in een gereguleerde inkoopomgeving?” We hebben deze Meetup afgetrapt met een korte introductie waarin we ingaan zijn op Alf’s onderzoek. Daarna zijn we met Alf in gesprek gegaan over zijn bevindingen en hebben we ervaringen […]

25-11
Online event | Transformatie bij materieelonderhoud

De Kenniskring Materieelonderhoud organiseerde dit online event voor bijna 100 deelnemers. Het centrale thema was de transformatie bij materieelonderhoud door verdergaande automatisering. Aan de orde kwam ook het software configuratie management dat veel van de in de onderhoudsorganisatie werkende mensen vraagt. Een mislukte software-update die soms remote, maar soms ook fysiek moet plaatsvinden, kan immers […]

18-11
Kenniskring Systeemintegratie | Aan de wieg van integratie

Kenniskring Systeemintegratie organiseerde samen met Universiteit Twente dit interactieve online event. De kernvraag was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat integratierisico’s aan het eind van een project, bij de start al worden verkleind? Voor het antwoord zijn we samen met sprekers uit andere sectoren en promovendi uit het SIRA-project, op zoek gegaan naar principes die […]

04-11
Day of International Rail | Connecting European Metropoles

Op 2, 3 en 4 november is de Railforum ‘Week of International Rail’. Dit online event op 4 november is tevens de start van de Nederlandse activiteiten voor ‘European Year of Rail 2021’. Elk jaar belichten Railforum leden begin november vanuit een ander thema hoe we het internationale railnetwerk versterken. Dit jaar staan daarbij de […]

04-11
Meetup | Governance en samenwerking internationaal railvervoer

De organisatie van de markt en de samenwerking tussen spelers is een belangrijke factor bij de verbetering van het internationaal railvervoer. We denken vaak in ‘valse’ tegenstellingen, maar tijdens deze Meetup zijn we juist met elkaar op zoek gegaan naar de balans. Bijvoorbeeld over welke rollen we het beste bij de overheden of marktpartijen kunnen […]

03-11
Meetup | Verbeteren services, marketing & sales

Op woensdag 4 november organiseert Railforum het online event ‘Day of International Rail’. In Meetups op 2, 3 en 4 november bereiden we dit event voor. We verdiepen ons in de uiteenlopende thema’s en bespreken de acties en uitdagingen die we zien. Tijdens deze Meetup kijken we vooral naar verbetermogelijkheden voor onze reizigers. Het gaat […]

03-11
Meetup | Uitdagingen railinfra korte en langere termijn

Op woensdag 4 november organiseert Railforum het online event ‘Day of International Rail’. In Meetups op 2, 3 en 4 november bereiden we dit event voor. We verdiepen ons in de uiteenlopende thema’s en bespreken de acties en uitdagingen die we zien. Om het internationaal railvervoer te verbeteren en laten toenemen zijn veel maatregelen nodig. […]

03-11
Meetup | Standaardisatie en technische innovaties

Juist op een Europese railmarkt is het belang van standaardisatie erg belangrijk. Hierdoor kunnen we flexibeler inspelen op nieuwe vragen vanuit de markt en dat tegen lagere kosten doen. Technische innovaties bieden veel kansen, mits de processen daaromheen verbeterd en versneld worden. Betere kennisuitwisseling en samenwerking stonden in deze Meetup centraal. Anton van Himbergen is […]

02-11
Meetup | Ambities en vraag naar internationaal railvervoer

Op woensdag 4 november organiseert Railforum het online event ‘Day of International Rail’. In Meetups op 2, 3 en 4 november bereiden we dit event voor. We verdiepen ons in de uiteenlopende thema’s en bespreken de acties en uitdagingen die we zien. In deze Meetup stond de vraag naar internationaal railvervoer centraal. Ook hebben we […]

02-11
Meetup | Grensoverschrijdend railvervoer: de uitdagingen!

Op woensdag 4 november organiseert Railforum het online event ‘Day of International Rail’. In Meetups op 2, 3 en 4 november bereiden we dit event voor. We verdiepen ons in de uiteenlopende thema’s en bespreken de acties en uitdagingen die we zien. In deze Meetup hebben we gekeken naar de uitdagingen die we ervaren bij […]

02-11
Meetup | Samenwerking bij contracten en asset management

Op woensdag 4 november organiseert Railforum het online event ‘Day of International Rail’. In Meetups op 2, 3 en 4 november bereiden we dit event voor. We verdiepen ons in de uiteenlopende thema’s en bespreken de acties en uitdagingen die we zien. In deze Meetup hebben we stil gestaan bij het belang van een goede […]