Programma

We zien je graag bij een van onze bijeenkomsten. Als gast, als spreker of in de organisatie. Wij zijn continue bezig met het aanvullen van ons programma. In onderstaande agenda staat een korte omschrijving van de eerstvolgende bijeenkomsten met bijbehorende praktische informatie.

19-01
Meetup | Cybersecurity en digitale weerbaarheid

Cybersecurity is hot; en dat geldt ook voor onze sector. We maken steeds meer gebruik van ‘Internet of Things’ en met CBTC en ERTMS vindt een vergaande automatisering en digitalisering plaats van onze beveiligingssystemen. We willen geen inbreuk maken op de continuïteit van onze vervoerprocessen en ook geen enkel risico lopen op onverwachte, gevaarlijke situaties […]

26-01
Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit 2022 | Updates en Uptempo!

De negende editie van de Dag van de Light Rail vindt online plaats, in het laatste kwartaal van het European Year of Rail. Er treedt een nieuw kabinet aan en de gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart. Hoogste tijd voor een update van light railprojecten en Bus Rapid Transit in Nederland. Sprekers van FMN, HTM, gemeenten Amsterdam […]

07-02
Online Kick Off | Kenniskring Internationaal Railvervoer

De Europese Commissie presenteerde op 14 december jl. het ‘Efficient and Green Mobility Plan’ met aangenomen voorstellen voor onder andere de herziening van de TEN-T guidelines en het actieplan (internationaal) personenvervoer per spoor. Deze plannen bieden gouden kansen voor internationaal railvervoer, welke ook belangrijk zijn voor Nederland. Het ministerie van IenW ziet het internationale spoorvervoer […]

10-02
Meetup | Spoortrillingen, meer innoveren en aandacht voor beleving

Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, is er wetgeving en zijn tal van oplossingen mogelijk. Voor trillinghinder zijn deze normen er ook, maar in de praktijk blijkt hinder door trillingen moeilijk te voorspellen en te voorkomen. Ook omdat mensen […]

14-02
We ♥ Dutch Rail Design 2022

Jaarlijks brengen we rond Valentijnsdag een positieve, passievolle ode aan het spoorvervoer. Deze keer doen we dit online, op afstand, maar wel met grote verbondenheid in de liefde voor ons werk. Schuif op maandagochtend om 8.30 uur gezellig online aan en trakteer jezelf en anderen op een extra dosis passie en positieve energie. Laat je […]

15-03
TransiRede 2022 | Brede welvaart vraagt bredere kijk dan openbaar vervoer

Precies een half jaar voor de troonrede verkennen we de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze sector. Dit jaar staat de vierde editie van de TransiRede in het teken van de brede welvaart. Openbaar Vervoer speelt een belangrijke rol in het leven en in de leefomgeving van mensen. Een stevig gefundeerd publiek vervoer zorgt voor veel […]

17-03
Webinar | Systemisch samenwerken, hoe staan we als sector opgesteld voor de toekomst?

De railsector met de huidige rolverdeling bestaat dit jaar 30 jaar en de ambities en kansen zijn groter dan ooit! De leden van Railforum willen de prestaties verder verbeteren en innovaties versnellen, ook om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Bij alle andere thema’s binnen het Railforum programma is een goed samenspel tussen […]

12-04
Ledenvergadering | Persoonlijke uitnodiging

Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.

09-05
Railforum Event 2022 | The Future of Rail

Save the date! Wij zijn volop met het programma bezig.  

13-12
Ledenvergadering met diner | Persoonlijke uitnodiging 2022

Dit is een besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum.