Relatieblad

Meetup | Leren van de prognoses en realisatie van reizigersaantallen bij grote stedelijke ov-projecten.

Grote stedelijke openbaarvervoersprojecten, zoals de aanleg van de RandstadRail en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, maken het aantrekkelijker om met het openbaar vervoer (ov) te reizen en kunnen zorgen voor veel extra ov-reizigers. Om te kunnen besluiten over rijksbijdragen aan een ov-project, worden reizigersprognoses gemaakt. Deze vormen een indicatie voor de meerwaarde van een project en […]

Reduceren geluid en trillingen van railvervoer | betere interactie infra en materieel

Dit is een gezamenlijk  live-event van de kenniskringen Materieelonderhoud en Geluid en Trillingen. Doel is het verder reduceren van geluid en trillingen, veroorzaakt door railvervoer. Dit doen we om slijtage en dus kosten te besparen en overlast te beperken. Er is aandacht voor de infrastructuur en het materieel van nu en in de toekomst. Denk […]

5e Railcafé | Georganiseerd door Railcenter en Railforum

Op donderdag 22 juni is in het Railcenter het 5e Railcafé. Tijdens deze drukbezochte, gezellige netwerkborrel ontmoet je vakcollega’s, wissel je nieuwe ideeën uit en kom je samen tot nieuwe inzichten. Voorafgaand is er een inspiratie uurtje over ‘Mobility as a Service (MaaS)’. Sprekers waren Eric Mink van I&W en Edvard Hendriksen van Over Morgen. […]

In gesprek over de Nieuwe Spoorwegwet

Op 21 september spraken ruim 80 deelnemers over de nieuwe spoorwegwet. De huidige Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en het Besluit bijzondere spoorwegen worden hierin samengevoegd. Tijdens deze interactieve middag werd stilgestaan bij hoe de wet beter kan aansluiten bij de Europese wetgeving. Ook de gebruiksfuncties, waarbij ieder spoor een gebruiksfunctie met een passend kader […]

Ontwikkelingen van mobiliteitshubs en de rol van de Railsector

Op 15 juni was Railforum te gast bij RHDHV in Amersfoort. Op deze zonnige dag was mobiliteitshubs het onderwerp van gesprek. De variëteit aan definities die deelnemers gaven aan een mobiliteitshub gaf al aan dat dit een breed begrip is. We startten daarom met een kleine tekenopdracht als warming-up; teken jouw ideale mobiliteitshub in 7 […]

Meetup | Kenniskring Internationaal Railvervoer | Next steps

De Kenniskring Internationaal Railvervoer (KKIR) wil stappen zetten om Europees railvervoer te verbeteren op verschillende niveaus en aspecten. Op 12 september organiseren wij een online meetup waarin we aanknopingspunten uit onze vorig bijeenkomst toelichten en met jou de volgende stappen bepalen. Uitgangspunten KKIR: Stakeholders met elkaar in verbinding brengen om samen knelpunten te bespreken en […]

Meetup | Wat betekent betalen naar gebruik voor de railsector?

Programma: Voor een treinkaartje van A naar B betalen we een vast bedrag, net als voor een vliegticket. Als we de daadwerkelijke kosten voor een autorit van A naar B willen weten, dan wordt het een stuk complexer. Vanaf 2030 voert de overheid rekeningrijden in, oftewel betalen naar gebruik voor de auto. Welke effecten kan […]

TransiRede 2023 | Vanzelfsprekend ov!

Vanzelfsprekend ov, daar kan niemand tegen zijn! Openbaar vervoer moet bij beleidsmakers en beslissers een vanzelfsprekende keuze zijn bij maatschappelijke opgaven. Daarnaast zou bij elke verplaatsing van mensen het openbaar vervoer een vanzelfsprekende keuze moeten zijn. En als men dan voor het ov kiest dan moet het gebruik ook als vanzelfsprekend ervaren worden. Hoe gaan […]

Webinar | Systemisch samenwerken, hoe staan we als sector opgesteld voor de toekomst?

De railsector met de huidige rolverdeling bestaat dit jaar 30 jaar en de ambities en kansen zijn groter dan ooit! De leden van Railforum willen de prestaties verder verbeteren en innovaties versnellen, ook om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Bij alle andere thema’s binnen het Railforum programma is een goed samenspel tussen […]

Online Kick Off | Kenniskring Internationaal Railvervoer

De Europese Commissie presenteerde op 14 december jl. het ‘Efficient and Green Mobility Plan’ met aangenomen voorstellen voor onder andere de herziening van de TEN-T guidelines en het actieplan (internationaal) personenvervoer per spoor. Deze plannen bieden gouden kansen voor internationaal railvervoer, welke ook belangrijk zijn voor Nederland. Het ministerie van IenW ziet het internationale spoorvervoer […]

Bekijk oudere publicaties