Relatieblad

Systeemintegratie | Patronen, handvatten en intervisie

Tijdens dit seminar van de Railforum Kenniskring Systeemintegratie staat delen van kennis en ervaringen centraal. We vertalen de 10 patronen van de promovendi van UTwente naar onze praktijk van alle dag. Experts delen hun ervaringen en lessen en er is ruimte voor intervisie op huidige systeemintegratievraagstukken. Dus worstel je met systeemintegratie? Mail je casus naar dejongh@railforum.nl en […]

Meetup | Update Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen

In 2021 startte de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen (IBS). Opdrachtgever voor dit 4-jarig onderzoekstraject naar spoortrillingen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met een budget van 20 miljoen euro doet ProRail samen met TU Delft, Deltares en TNO fundamenteel onderzoek om te begrijpen in welke situaties trillingen ontstaan. Ook voert ProRail pilots/praktijkproeven uit om te […]

Monitoring van reizigers bij mainports, van Schiphol tot Utrecht Centraal

Drukte op stations is van alle tijden en wordt een steeds belangrijker onderwerp. Hoe maken Schiphol en ProRail de passagiersstromen inzichtelijk zodat de doorstroming soepel en veilig verloopt? Schiphol en ProRail gebruiken hiervoor verschillende technologieën die door respectievelijk T-Systems en Siemens geleverd worden. Hoe werkt dit en wat is het verschil tussen benutten van voorspellende […]

Ontwikkelingen van mobiliteitshubs en de rol van de Railsector

Op 15 juni was Railforum te gast bij RHDHV in Amersfoort. Op deze zonnige dag was mobiliteitshubs het onderwerp van gesprek. De variëteit aan definities die deelnemers gaven aan een mobiliteitshub gaf al aan dat dit een breed begrip is. We startten daarom met een kleine tekenopdracht als warming-up; teken jouw ideale mobiliteitshub in 7 […]

Cybersecurity | Samen tegen dreigingen in ov-sector

25 mei organiseerde Railforum een ochtendsessie rondom cybersecurity. Bestuurslid Menno Nobel opende het overleg met een warm welkom en introductie van het onderwerp binnen Railforum. Hierna was het woord aan de gastsprekers. Dimitri van Zantvliet (directeur cybersecurity/ CISO) van NS informeerde ons over het actuele dreigingslandschap. Waar moeten we op letten en met welke dreigingen […]

Heraanleg trambaan | TU Delft

Tramlijn 19 rijdt van de halte Anthoniushove in Leidschendam tot station Delft. Vanaf voorjaar 2024 gaat deze tram ook de TU Delft Campus ontsluiten. Echter, de inzet van een nieuw, zwaarder type tramvoertuig geeft op de bestaande trambaan teveel trillingen en elektromagnetische straling af, dat gevoelig onderzoek op de TU campus kan verstoren. Daarom wordt […]

Meetup | Wat betekent betalen naar gebruik voor de railsector?

Programma: Voor een treinkaartje van A naar B betalen we een vast bedrag, net als voor een vliegticket. Als we de daadwerkelijke kosten voor een autorit van A naar B willen weten, dan wordt het een stuk complexer. Vanaf 2030 voert de overheid rekeningrijden in, oftewel betalen naar gebruik voor de auto. Welke effecten kan […]

Seminar | Spoortrillingen in het Railcenter

Programma: Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, wetgeving en tal van oplossingen mogelijk. Voor trillingshinder zoeken we nog naar de beste meet- en rekenmethodes en de beste maatregelen om spoortrillingen te voorspellen en te voorkomen. Ook voor eventuele wetgeving […]

Workshop | Aan de slag met circulair asset management!

Vrijdag 20 mei kon jij meepraten en vooral meedoen tijdens een workshop over circulair asset management. Samen met Compris en AssetPouwer organiseerde Railforum deze interactieve ochtend voor jou. In deze sessie behandelden we kort de theorie over circulair asset management én verandermanagement en koppelden we dit aan jouw persoonlijke ambitie. Daarnaast onderzochten we samen de […]

Meetup | Spoortrillingen, meer innoveren en aandacht voor beleving

Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, is er wetgeving en zijn tal van oplossingen mogelijk. Voor trillinghinder zijn deze normen er ook, maar in de praktijk blijkt hinder door trillingen moeilijk te voorspellen en te voorkomen. Ook omdat mensen […]

Bekijk oudere publicaties