Oktober 2017 | Feestnummer 25 jaar Railforum

25-jarig Railforum is nog volop actief!

In 1992 is het unieke netwerk Railforum opgericht om de nieuwe railsector te faciliteren bij het delen van kennis om zo sneller te innoveren. Dit was nodig omdat er, na de opsplitsing van NS, geen volwassen sector was. Diverse systeemonderdelen en processen waren op onlogische wijze verdeeld over meerdere nieuwe organisaties. Ook waren de hybride sturingsprikkels vanuit overheid en markt soms pervers of zelfs tegengesteld.

“Het komt steeds meer aan op vakmanschap en leiderschap.”

De eerste vijf jaar stonden vooral technische oplossingen en systeemuitbreidingen op de agenda. Eind jaren 90 kwamen daar de ICT-systemen bij. Technisch is alles mogelijk om onze klanten beter te bedienen. Ons streven is dan ook dat de dienstverlening beter, goedkoper en duurzamer kan. In de jaren 2002-2007 betekende dit dat het accent lag op het gezamenlijk in beeld krijgen en verbeteren van de, vaak complexe en organisatie overstijgende, bedrijfsprocessen. Integrale safetycases, best value procurement, system engineering, maar ook winterhard spoor zijn hier voorbeelden van.

Technisch is alles mogelijk en alle data zijn beschikbaar. Het komt dus steeds meer aan op vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap. Deze thema’s staan daarom op de Railforum agenda. In de diverse Kenniskringen delen vakgenoten hun kennis en ervaringen en inspireren zij elkaar tot nieuwe inzichten. Nieuw op onze agenda is het productief maken van de generatieverschillen in de sector en het verbeteren van systeemintegratie. Want juist op de interfaces van systeemonderdelen is er nog veel te verbeteren. Kennis en ervaringen van jong en oud zijn daarbij onmisbaar.

Kortom, na 25 jaar ben ik erg trots op wat Railforum heeft bijgedragen en nog te bieden heeft. Vandaar deze speciale editie van ons blad!

Corina de Jongh
dejongh@railforum.nl