De vereniging

Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke kennisnetwerk van 200 bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en economisch rendement van spoorvervoer te vergroten. Het accent ligt op het versnellen van (proces)innovaties. Railforum biedt daarbij haar diensten aan en zorgt voor afstemming met andere sectoren, de politiek en wetenschap.

Breed platform
Bij Railforum zijn bedrijven en organisaties aangesloten die waarde hechten aan het maatschappelijk belang van het railvervoer voor zowel personen als goederen. Railforum brengt verladers, vervoerders, bouwers, adviesbureaus en overheden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Railforum betrekt alle niveaus en generaties bij haar activiteiten. In projecten wordt de kennis van leden gekoppeld om tot nieuwe inzichten te komen. Op deze manier stimuleert Railforum samenwerking in de railsector en creëert zij ruimte voor verbetering.

Bekijk het overzicht van onze relaties

Activiteiten
Railforum organiseert regelmatig bijeenkomsten, waarbij de (brede) railsector elkaar ontmoet, discussieert en het liefst direct initiatief toont en acties uitzet. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met onze leden en partners. Door de unieke mix van actieve leden snijden we onderwerpen aan die nergens anders aan bod komen. Ook halen we mensen, en dus inspiratie van buiten de sector.

Bekijk het programma en meld je aan.

Lid worden?

Klik op de buttons voor meer informatie of stuur een mail naar info@railforum.nl

 

 

 

Foto: Kevin Verkruijssen