Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van vereniging Railforum gevestigd te Utrecht. Bij aanmelding als lid van Railforum heb je bevestigd dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden middels het inschrijfformulier.

Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van Railforum staat open voor alle bedrijven en organisaties met een vestiging in Nederland.
  • Het lidmaatschap is pas definitief wanneer het inschrijfformulier is ondertekend en Railforum de aanmelding schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
  • Het lidmaatschap is niet persoonlijk, maar geldt voor het bedrijf of de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt. Eén persoon van het bedrijf of de organisatie wordt aangemerkt als hoofdlid en is aanspreekpunt voor lidmaatschapszaken, zoals contributie, deelname aan de ALV en afstemming over het inhoudelijk programma. Alle medewerkers of bestuursleden van het aangesloten bedrijf of de aangesloten organisatie kunnen zonder verdere kosten deelnemen aan en mede-organiseren van Railforum activiteiten.
  • De leden van de vereniging beslissen tweemaal per jaar over de gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en elf onbezoldigde leden. Ieder vertegenwoordigt één van de branches in de railsector. De vereniging heeft vijf mensen in loondienst voor de uitvoering.

Duur
Een lidmaatschap voor Leden, ZP’ers of Partners in Kennis kan op elk moment worden aangegaan.

Het lidmaatschap voor Leden en ZP’ers loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij het hoofdlid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk of per e-mail te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen. Dit kan per e-mail info@railforum.nl of per post naar Railforum, Daalseplein 100, 3511 SX te Utrecht.

Het lidmaatschap voor Partners in Kennis loopt van 1 juni t/m 31 mei en wordt eveneens automatisch verlengd, tenzij de partner uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk of per e-mail te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen. Dit kan per e-mail info@railforum.nl of per post naar Railforum, Daalseplein 100, 3511 SX te Utrecht.

Contributie
Railforum kent drie soorten lidmaatschappen, met daarbij behorende contributiebedragen. De actuele contributiebedragen vind je door te klikken op onderstaande links.

Voor de contributie ontvangt het hoofdlid jaarlijks een factuur, zonder btw. Railforum is een vereniging en derhalve niet btw-plichtig. Railforum kan de hoogte van de contributie aanpassen indien dit in de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.
De wijze waarop Railforum omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd in de privacyverklaring. Deze is hier te vinden.

Wijzigingen
Railforum kan de lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden publiceren wij hier en sturen wij op aanvraag toe.

Contact
Railforum
Daalseplein 100
3511 SX Utrecht
info@railforum.nl

(Versie 26-01-2021)