Privacyverklaring

Doel en doelgroep van onze vereniging
Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van tweehonderd bedrijven en organisaties die actief zijn in de brede railsector. Railforum agendeert en organiseert bijeenkomsten voor haar leden. Centraal in de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen. Vijfentwintighonderd leden van 173 organisaties staan op eigen verzoek met elkaar in verbinding en dagen elkaar uit om anders te zien.

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacyreglement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat de rechten van onze leden zijn. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet zijn gesteld. 

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?
Indien iemand lid is van Railforum leggen wij bepaalde gegevens vast in onze CRM-databases.

Dat zijn persoonsgegevens die wij verzamelen om leden specifiek uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten op basis van door hen aangegeven interesses en/of branches, om evaluaties van bijeenkomsten, en ons relatieblad toe te sturen.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Telefoonnummer; (mensen bereiken bij actuele wijzigingen in programma)
  • E-mailadres; (verzenden uitnodigingen bijeenkomsten)
  • Werkgever; (ter beoordeling lidmaatschap)
  • Adresgegevens werkgever; (worden gebruikt voor incidenteel toesturen Relatieblad)
  • Geboortedatum; (In verband met criterium maximaal 35 jaar voor het Jonge Veranderaars netwerk; Hét netwerk voor jong professionals in de spoor- en ov-sector)

Om onze bijeenkomsten te verbeteren kunnen wij je na afloop van een bijeenkomst per e-mail vragen om een enquête in te vullen. Uiteraard beslis je zelf of je op dat verzoek ingaat.

Railforum en het Communiciatieadviesbureau Appel en Eelman verwerken je gegevens voor bovenstaande doeleinden op grond van de toestemming die je daarvoor geeft. Uitschrijven is mogelijk via de link onderaan iedere e-mail die je van ons ontvangt. Indien jij je uitschrijft voor deze berichten, verwijderen wij jouw gegevens uit ons bestand.

Hoe communiceren wij met onze leden
Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail, via het e-mailadres wat bij aanmelding is doorgegeven. (Daarnaast kun je, per e-mail of telefoon, contact met ons opnemen als je vragen hebt, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen. Onze contactgegevens vind je onderaan dit document.

Gegevens delen
De door jou verstrekte gegevens worden alleen met de bij Railforum aangesloten leden gedeeld en niet aan derde partijen doorgegeven.

Websites van derden
Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met je gegevens wordt omgegaan.

Wijzigingen in dit privacyreglement
Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacyreglement geregeld te raadplegen.

Rechten
Leden kunnen ons te allen tijde een verzoek sturen om de gegevens die men aan ons heeft doorgegeven te wijzigen of te verwijderen. Indien men een account op onze website heeft, is het mogelijk dat men zelf de gegevens aanpast of het account verwijdert. Wij verwijderen dan alle gegevens uit onze databases.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij leden graag verder als er klachten zijn over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft iedereen het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Als je vragen of verzoeken hebt
Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen en jouw gegevens opvragen. Ook wanneer je naar aanleiding van dit privacyreglement vragen hebt, kun je die aan ons stellen via de volgende wegen: