Januari 2019 | Droom, toon lef en ga aan de slag!

Elke stap telt!

De ledenvergadering en het aansluitende diner op 11 december werden weer druk bezocht. Aan de tafels schoven dit jaar politici en bestuurders aan. De uitdagende opgaven voor de railsector waren aan alle tafels het gespreksonderwerp. Deze thema’s komen terug in het jaarplan 2019-2020 dat op onze website te vinden is.

De belangrijkste uitdaging bij al deze verbeteringen is samenwerking. Er zijn genoeg visies en plannen om de groeiende vraag naar mobiliteit op een veilige, efficiënte en duurzame manier op te vangen. Er liggen alleen nog te weinig concrete investeringsvoorstellen die we binnen vijf jaar kunnen realiseren. We optimaliseren vooral ons eigen deel, maar vinden het lastig om verbeteringen over de hele keten door te voeren. Steeds duidelijker zijn de vragen:

“Wie is er eigenlijk van het geheel? En wie zetten samen de eerste stap?”

De eerste opdracht die leden zichzelf stellen: vanuit een gezamenlijke mobiliteitsvisie concrete investeringen versneld realiseren. We zoeken daarvoor ook naar andere mogelijkheden van bekostiging. Als tweede opgave werken we aan het verhogen van het ‘reizigersgeluk’, waardoor men vaker voor het spoor kiest indien dat de best passende optie is. Uiteraard is het daarbij nodig dat we Mobility as a Service (MaaS) versneld gaan realiseren. Railforum organiseert op 22 januari ‘de Notenkraker’ om de laatste belemmeringen weg te nemen. En natuurlijk willen we ook de CO2-uitstoot in 2050 naar nul terugbrengen. We benutten daarvoor nieuwe verbetermogelijkheden die ontstaan door onder andere data, automatische treinoperatie en kunstmatige intelligentie.

Bij Railforum kan men elkaar ontmoeten, nieuwe verbindingen leggen en elkaar inspireren, zodat we het nog beter gaan doen. En elke stap daarbij telt!

Ik wens iedereen een mooi 2019, zowel zakelijk als privé.

Corina de Jongh
dejongh@railforum.nl

Foto: InTraffic