Januari 2018 | Klaar voor de uitdaging

De toekomst is onvoorspelbaar, maar wel maakbaar.

Het maken van toekomstbeelden voor de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland is best een uitdaging. De mogelijkheden voor duurzame oplossingen lijken eindeloos. Aan computergestuurde zelfrijdende voertuigen, drones voor mensen en goederen, een Hyperloop en Mobility as a Service wordt hard gewerkt. De netwerken van energie, weg, water, lucht en spoor krijgen steeds meer samenhang en verknopingen. En door een nog betere analyse van alle beschikbare data ligt zelfs vraaggestuurd spoorvervoer binnen handbereik.

“Spoorvervoer is een duurzaam antwoord op de toenemende vervoersvraag.”

Voor de spoorsector liggen er enorme kansen. Door de grote capaciteit, hoge betrouwbaarheid en beperkt ruimtebeslag is het spoorvervoer een duurzaam antwoord op de toenemende vervoersvraag. Daarnaast is het spoorvervoer vele malen veiliger dat welk alternatief dan ook.

Deze kansen kunnen we dus benutten. Hiervoor is nog betere samenwerking tussen betrokken partijen belangrijk, zeker bij het versneld doorvoeren van innovaties. Het productief maken van ieders unieke talenten en de verschillen tussen de generaties optimaal benutten kan daarbij enorm helpen. Ik zie zoveel collega’s in het spoor met enthousiasme werken aan nieuwe initiatieven, pilots, testen en proeftuinen. Steeds vaker leiden deze tot zichtbare en merkbare verbeteringen, wat weer inspireert tot een volgende stap. En zo bepalen we zelf een groot deel van de toekomst van het spoor.

Kortom, de toekomst van het spoorvervoer is onvoorspelbaar, maar wel maakbaar. Ik draag daar vanuit het Railforum netwerk graag mijn steentje aan bij. Mail of bel me als je daar concrete ideeën voor hebt.

Corina de Jongh
dejongh@railforum.nl