Relatieblad

Systeemintegratie | Patronen, handvatten en intervisie

Tijdens dit seminar van de Railforum Kenniskring Systeemintegratie staat delen van kennis en ervaringen centraal. We vertalen de 10 patronen van de promovendi van UTwente naar onze praktijk van alle dag. Experts delen hun ervaringen en lessen en er is ruimte voor intervisie op huidige systeemintegratievraagstukken. Dus worstel je met systeemintegratie? Mail je casus naar dejongh@railforum.nl en […]

Monitoring van reizigers bij mainports, van Schiphol tot Utrecht Centraal

Drukte op stations is van alle tijden en wordt een steeds belangrijker onderwerp. Hoe maken Schiphol en ProRail de passagiersstromen inzichtelijk zodat de doorstroming soepel en veilig verloopt? Schiphol en ProRail gebruiken hiervoor verschillende technologieën die door respectievelijk T-Systems en Siemens geleverd worden. Hoe werkt dit en wat is het verschil tussen benutten van voorspellende […]

In gesprek over de Nieuwe Spoorwegwet

Op 21 september spraken ruim 80 deelnemers over de nieuwe spoorwegwet. De huidige Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en het Besluit bijzondere spoorwegen worden hierin samengevoegd. Tijdens deze interactieve middag werd stilgestaan bij hoe de wet beter kan aansluiten bij de Europese wetgeving. Ook de gebruiksfuncties, waarbij ieder spoor een gebruiksfunctie met een passend kader […]

Cybersecurity | Samen tegen dreigingen in ov-sector

25 mei organiseerde Railforum een ochtendsessie rondom cybersecurity. Bestuurslid Menno Nobel opende het overleg met een warm welkom en introductie van het onderwerp binnen Railforum. Hierna was het woord aan de gastsprekers. Dimitri van Zantvliet (directeur cybersecurity/ CISO) van NS informeerde ons over het actuele dreigingslandschap. Waar moeten we op letten en met welke dreigingen […]

Webinar | Systemisch samenwerken, hoe staan we als sector opgesteld voor de toekomst?

De railsector met de huidige rolverdeling bestaat dit jaar 30 jaar en de ambities en kansen zijn groter dan ooit! De leden van Railforum willen de prestaties verder verbeteren en innovaties versnellen, ook om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Bij alle andere thema’s binnen het Railforum programma is een goed samenspel tussen […]

Railforum Event 2022 | The Future of Rail

Je kon 250 branchegenoten ontmoeten, de podiumgesprekken met o.a. John Voppe volgen, luisteren naar de toespraak van staatssecretaris Vivianne Heijnen, je laten inspireren op de innovatiemarkt en meepraten over de toekomst van rail tijdens kennissessies. Bekijk hieronder de gastenlijst. Zie voor het reisadvies de website van de Fokker Terminal. Om de vele onderwerpen aan bod […]

When Science Meets Practice | Lessen van 5 jaar Kenniskring Systeemintegratie

    In de Railforum Kenniskring Systeemintegratie zijn de afgelopen vijf jaar veel kennis en ervaringen uitgewisseld. Een promovendus van de Universiteit Twente onderzocht en analyseerde al het materiaal. Hij kwam tot tien herkenbare, ongewenste en hardnekkige systeemintegratiepatronen. Subsystemen worden niet op integrale manier beheerd Niemand heeft een overzicht over het hele systeem en er […]

Grensoverschrijdende systeemintegratie in hartje Randstad, hoe lossen we dit op?

De Kenniskring Systeemintegratie organiseerde dit online event. Centraal thema was HOE we grensoverschrijdende systeemvraagstukken oplossen. Deze spelen niet alleen op de landsgrenzen, maar ook in hartje Randstad. Als casus namen we de Hoekse Lijn, een deel van het metronet van RET waar goederentreinen gebruik van maakten en weer moeten gaan rijden. Hier spelen namelijk veel […]

Meetup | Regie op assets, route naar ISO 55001

In de railsector werken steeds meer organisaties volgens een assetmanagement filosofie. De ISO 55001 norm voor assetmanagement is hierin een bekende norm. In Nederland wordt de waarde van de methodiek steeds meer gezien en ook succesvol toegepast. Het werken volgens deze filosofie helpt de asset eigenaar om de meeste waarde te halen uit haar bedrijfsmiddelen […]

Politiek debat | Nieuwe keuzes in mobiliteit

De kiezers hadden gesproken, de Tweede Kamerleden werden binnenkort benoemd en de kabinetsformatie was gestart. Op 13 april was het de hoogste tijd voor een politiek debat over mobiliteit. De maatschappelijke opgaven voor de economie, het klimaat en de enorme woningbouwopgave vragen om duurzame, betaalbare en gebruikersvriendelijke mobiliteit. Wij willen immers dat verladers en reizigers […]

Bekijk oudere publicaties