In gesprek over de Nieuwe Spoorwegwet

Datum:Donderdag 21 september 2023
Tijd:13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht
Downloads

De praktische kant | Roel Koolen:
De onderliggende regelgeving | World Café:
Planning, Lagere regelgeving | Anda van der Mark:
Veiligheidsbeheersysteem | Roel Koolen:
Het aanwijzigingsbesluit | World Café:
Samenloop andere trajecten modernisering :
Gebruiksfuncties:
Over het evenement

Op 21 september spraken ruim 80 deelnemers over de nieuwe spoorwegwet.
De huidige Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en het Besluit bijzondere spoorwegen worden hierin samengevoegd.
Tijdens deze interactieve middag werd stilgestaan bij hoe de wet beter kan aansluiten bij de Europese wetgeving. Ook de gebruiksfuncties, waarbij ieder spoor een gebruiksfunctie met een passend kader krijgt, kwamen uitgebreid aan bod.
Het wetsvoorstel aangeboden aan de Raad van State voor advies, kunt u hier vinden. Lees vooral ter voorbereiding op deze bijeenkomst de Kamerbrief over modernisering Spoorregelgeving.
Ondertussen zal er gewerkt worden aan de lagere regelgeving waarbij graag gebruikt gemaakt wordt van de geleverde input.

Het team modernisering wil iedereen bedanken voor het goede gesprek over de nieuwe Spoorwegwet.  Wij hebben ontzettend genoten van jullie interesse en waarderen de kennis die wij bij jullie hebben op kunnen halen. Weet ons te vinden en weet ook dat het gesprek wat ons betreft nog niet is afgelopen.

Programma:

12.30uOntvangst met lunch
13.00uPlenaire opening
13.15uSpoorwegwet | Joey de Mol
13.30uPanelgesprek | Adriaan Hagdorn, Caroline Koiter, Amber Mekkes, Viola Sütô
14.00uDeelsessies | o.l.v. Roel Koolen, Anda van der Mark en Amber Mekkes
15.00uPauze
15.30uDeelsessies
16.30uPlenaire afsluiting
17.00uNetwerkborrel

Deze mensen waren erbij:

Jan Jaap Badon Systems Engineer, Provincie Utrecht
Steven Paul Balk Aspectmanager Toelating en Veilige Integratie, NS Techniek
Gerrit Barmentlo Adviseur, Trambedrijf Utrecht
Cors Bergmans Programmamanager, ProRail
Leon Blom Medewerker Health & Safety, Qbuzz afd. Health & Safety
Ferri Boor Medewerker Arbo en Spoorwegveiligheid, DB Cargo
Rene Bouwmeister aspect manager toelating, Nederlandse Spoorwegen
Floris Buijsman directieadviseur LJV, ProRail
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Martin Busch Adviseur Beleid afd. Assetmanagement, RET
Michiel Graafland Network Capacity Manager, DB Cargo Nederland NV
Adriaan Hagdorn Bedrijfsjurist, NS
Rinus Hardeman Manager, Strukton Rail Short Line
Derek Harlaar Coördinator Health & Safety, Qbuzz
Bas Hazeborg Beleidsmedewerker Strategie en Ontwikkeling, HTM
Walter Heemskerk Veiligheidsmanager Railveiligheid, HTM
Simone Hekman Railverkeerskundige, ProRail
Jan Kees Hofker Directeur, railAlert
Charlotte Hoijng Bedrijfsjurist, ProRail
Steffen Horvers Bouwmanager, Strukton Rail Short Line
Roy Janssen aspectmanager, NS
Sjef Janssen Voorm. Directeur ETS (Duitsland), e-Ticket Service (Duitsland)
A Jepma Adviseur Spoorwegveiligheid & Arbeidsomstandigheden , DB Cargo NL
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Marleen van de Kerkhof International Affairs Manager, Dual Inventive
Caroline Koiter Directeur, Rail Cargo information Netherlands
Roel Koolen Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Theo Kramer Manager Juridische Zaken en Schadezaken, DB Cargo Nederland N.V.
Marcel van de Laar Veiligheidskundige spoorwegveiligheid, Strukton Rail Equipment
Hans de Lange Sn adviseur railveiligheid, GVB
Jean-Philippe de Lannoy Ambtelijk Opdrachtgever, Vervoerregio Amsterdam
Hans J.A. van Leeuwen Onafhankelijk zelfstandig consultant, nvac - noise vibration air control
Martin Lenaerts Manager, Lenaerts Rail Systems Expertise
Leendert Makkinga Chief Legal Officer, ProRail
Anda van der Mark projectleider onderliggende regelgeving modernisering spoorwegwet, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Amber Mekkes clustercoördinator OV en Spoorregelgeving, Min IenM
Joey de Mol Senior Beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Wouter Montfoort Senior stafmedewerker, Autoriteit Consument en Markt
Erik van Norden Expert veiligheid, Strukton Rail
Jan Oonincx Senior advisor, Oonincx Rail Consulting
Rolf Oostendorp Head of Sales & Account Management, Siemens Mobility BV
Ge-Jé Overschie Eigenaar, Darius BI
M.E. Pardijs QHSE-manager, Eurailscout Inspection and Analysis
Max Philips accountmanager goederen, ProRail
Sander de Pundert Railverkeerskundige, ProRail
Antoine Rakels Bedrijfsjurist, ProRail B.V.
Daniel Reijnen Adviseur Materieeltoelating, ProRail
Sabine van de Riet - Janssen Bedrijfsjurist, ProRail
Madelon van Rossum Wetgevingsjurist, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Caroline Rulkens Directeur Leefomgeving, Juridische Zaken en Vastgoed ProRail, ProRail
Huub Schous Coördinator veiligheid & vergunningen, Vervoerregio Amsterdam
Luis Sixma van Heemstra -, -
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Annemarie Smit juridisch adviseur, Vervoerregio Amsterdam
Wendy Snel Coördinator Health & Safety, Qbuzz B.V.
Marten Sol Team Lead Certification, ADSE
Viola Sütö advocaat, LegalRail
Wopke Talsma Senior Contractmanager AMRI, Vervoerregio Amsterdam
Johan Tromp Managing Director, Tromp-Rail BV
Jeroen van den Tweel Beleidsadviseur, ProRail
Sanne Veldhuizen Bedrijfsjurist, DB Cargo Nederland N.V.
Max Verdegaal Stagiair Modernisering wet en regelgeving spoor, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Co Verheijen Sr. Advisor, ILT
Peter Vonk Bedrijfsjurist , Ret
John de Voogd Directeur, SummitCoach
Sophie van de Vrie Beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Frank Walenberg Directeur, Walenberg Rail Assessment
Jan Jaap Warning Adviseur, GVB
A. Wedzinga Adviseur, Historisch Railvervoer Nederland
Ben van Westing Vz Sectie Spoorwegveiligheid, HRN (Historisch Railvervoer Nederland)
Tim van Winsum Adviseur Slimme & Groene Mobiliteit , Provincie Groningen
Patrick van Zeijl Technisch Specialist Wet lokaal spoor, HTM Personenvervoer NV