Relatieblad

Systeemintegratie | Patronen, handvatten en intervisie

Tijdens dit seminar van de Railforum Kenniskring Systeemintegratie staat delen van kennis en ervaringen centraal. We vertalen de 10 patronen van de promovendi van UTwente naar onze praktijk van alle dag. Experts delen hun ervaringen en lessen en er is ruimte voor intervisie op huidige systeemintegratievraagstukken. Dus worstel je met systeemintegratie? Mail je casus naar dejongh@railforum.nl en […]

In gesprek over de Nieuwe Spoorwegwet

Op 21 september spraken ruim 80 deelnemers over de nieuwe spoorwegwet. De huidige Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en het Besluit bijzondere spoorwegen worden hierin samengevoegd. Tijdens deze interactieve middag werd stilgestaan bij hoe de wet beter kan aansluiten bij de Europese wetgeving. Ook de gebruiksfuncties, waarbij ieder spoor een gebruiksfunctie met een passend kader […]

Cybersecurity | Samen tegen dreigingen in ov-sector

25 mei organiseerde Railforum een ochtendsessie rondom cybersecurity. Bestuurslid Menno Nobel opende het overleg met een warm welkom en introductie van het onderwerp binnen Railforum. Hierna was het woord aan de gastsprekers. Dimitri van Zantvliet (directeur cybersecurity/ CISO) van NS informeerde ons over het actuele dreigingslandschap. Waar moeten we op letten en met welke dreigingen […]

TransiRede 2023 | Vanzelfsprekend ov!

Vanzelfsprekend ov, daar kan niemand tegen zijn! Openbaar vervoer moet bij beleidsmakers en beslissers een vanzelfsprekende keuze zijn bij maatschappelijke opgaven. Daarnaast zou bij elke verplaatsing van mensen het openbaar vervoer een vanzelfsprekende keuze moeten zijn. En als men dan voor het ov kiest dan moet het gebruik ook als vanzelfsprekend ervaren worden. Hoe gaan […]

Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit 2023 | Updates en Uptempo!

  Tijdens de Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit 2023 | Updates en Uptempo! live in Den Haag vertellen sprekers van HTM, RET, MRDH en gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag over de ontwikkelingen rondom hun light railprojecten. Daarnaast delen onderzoekers de lessen van Berlijn, Hamburg en Bogotá over light rail en […]

Webinar | Systemisch samenwerken, hoe staan we als sector opgesteld voor de toekomst?

De railsector met de huidige rolverdeling bestaat dit jaar 30 jaar en de ambities en kansen zijn groter dan ooit! De leden van Railforum willen de prestaties verder verbeteren en innovaties versnellen, ook om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Bij alle andere thema’s binnen het Railforum programma is een goed samenspel tussen […]

Online Kick Off | Kenniskring Internationaal Railvervoer

De Europese Commissie presenteerde op 14 december jl. het ‘Efficient and Green Mobility Plan’ met aangenomen voorstellen voor onder andere de herziening van de TEN-T guidelines en het actieplan (internationaal) personenvervoer per spoor. Deze plannen bieden gouden kansen voor internationaal railvervoer, welke ook belangrijk zijn voor Nederland. Het ministerie van IenW ziet het internationale spoorvervoer […]

Meetup | Spoortrillingen, meer innoveren en aandacht voor beleving

Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, is er wetgeving en zijn tal van oplossingen mogelijk. Voor trillinghinder zijn deze normen er ook, maar in de praktijk blijkt hinder door trillingen moeilijk te voorspellen en te voorkomen. Ook omdat mensen […]

Meetup | Cybersecurity en digitale weerbaarheid

    Programma informatie Cybersecurity is hot; en dat geldt ook voor onze sector. We maken steeds meer gebruik van ‘Internet of Things’ en met CBTC en ERTMS vindt een vergaande automatisering en digitalisering plaats van onze beveiligingssystemen. We willen geen inbreuk maken op de continuïteit van onze vervoerprocessen en ook geen enkel risico lopen […]

Railforum Event 2022 | The Future of Rail

Je kon 250 branchegenoten ontmoeten, de podiumgesprekken met o.a. John Voppe volgen, luisteren naar de toespraak van staatssecretaris Vivianne Heijnen, je laten inspireren op de innovatiemarkt en meepraten over de toekomst van rail tijdens kennissessies. Bekijk hieronder de gastenlijst. Zie voor het reisadvies de website van de Fokker Terminal. Om de vele onderwerpen aan bod […]

Bekijk oudere publicaties