Strak, Schoon & Stil

Het thema Strak, Schoon & Stil gaat over maatschappelijk verantwoord spoorvervoer ofwel veilig spoorvervoer, voldoende beschikbaar, klimaatneutraal en zonder hinder voor de omgeving.

Binnen dit thema focust Railforum zich op:

Strak | Basis op orde

  • Wat is de huidige staat van de infra en welke prioriteiten moet de sector stellen als we het bestaande spoor beschikbaar willen houden?

 Schoon | Harmonisatie en mogelijkheden

  • Iedereen heeft ambities op het gebied van energietransitie en een circulaire economie. Wie bepaalt wanneer en waar we heen gaan? Wie betaalt? Met name op Europees niveau zijn de verschillen tussen landen groot. Hoe wil de sector hiermee omgaan?
  • Welke initiatieven kunnen leden initiëren om schoon te werken?
  • Welke financieringsbronnen zijn er (buiten het bestaande ProRail budget) om dat mogelijk te maken
  • Welke incentives kunnen er worden bedacht vanuit het ministerie om over de hele sector heen gezamenlijk initiatieven te verzinnen?

 Stil | Beperken hinder

  • Wie bepaalt wat hinder is?
  • Welke initiatieven kunnen leden initiëren om hinder voor omwonenden van het spoor te beperken?

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar het antwoord op deze vragen. Ambitie voor 2020-2022 is om op de thema’s uit het jaarplan te komen met ‘Railforum Aanbevelingen’. Dit zijn door de sector gedragen aanbevelingen over hoe we als spoorsector nog beter kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland. Deze aanbevelingen zijn inhoudelijk opgesteld door onze leden, er is consensus over, en indien mogelijk ook wetenschappelijk gevalideerd.

Platform Duurzaam OV en Spoor
Railforum blijft ook het platform duurzaam ov en spoor (PDOVS) ondersteunen. In dit initiatief van het ministerie van I&W wordt gewerkt aan 7 transitiepaden die moeten leiden naar een volledig CO2 neutrale voetafdruk. Meer over PDOVS vind je op www.platformduurzaamovenspoor.nl

 

Tip | Klik hier voor Kenniskring Geluid en Trillingen