Strak, Schoon & Stil

Als alle assets in optimale conditie èn goed op elkaar afgestemd zijn, kan het railvervoer een veilig, efficiënt, schoon en stil alternatief zijn voor het wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart. De samenwerking tussen assetowners, assetmanagers, marktpartijen èn belanghebbenden moet zodanig zijn dat van elke partij de maximale meerwaarde wordt benut. Dit vraagt om het delen en optimaal benutten van (elkaars) data, kennis en expertise. Het vergroten van de innovatiekracht van de hele railsector is daarbij onmisbaar.

Binnen dit thema focust Railforum zich op:

Strak | Basis op orde

  • Wat is de huidige staat van de infra en welke prioriteiten moet de sector stellen als we het bestaande spoor beschikbaar willen houden? Hoe gaan we van repareren naar
    meer structureel verjongen en hoe maken we het railsysteem zowel klimaatneutraal als klimaatbestendig?

 Schoon | Harmonisatie en mogelijkheden

  • Iedereen heeft ambities op het gebied van energietransitie en een circulaire economie. Wie bepaalt wanneer en waar we heen gaan? Wie betaalt? Met name op Europees niveau zijn de
    verschillen tussen landen groot. Hoe wil de sector hiermee omgaan?
  • Welke incentives kunnen er worden bedacht om gezamenlijk initiatieven te realiseren?

 Stil | Beperken hinder

  • Wie bepaalt wat hinder is? En wat gaan we vastleggen in wet- en regelgeving?
  • Welke initiatieven kunnen leden initiëren om hinder voor omwonenden te beperken? In 2022 focussen we daarbij op booggeluid en laag frequente trillingen.

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar het antwoord op deze vragen. Ambitie voor 2022-2023 is om enkele innovaties versneld te realiseren. Railforum blijft ook het Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS) ondersteunen. In dit initiatief van het ministerie van I&W wordt gewerkt aan 7 transitiepaden die moeten leiden naar een volledig CO2-neutrale voetafdruk.

 

Tip | Klik hier voor Kenniskring Geluid en Trillingen

 

Foto: Databank NS