Services

De dienstverlening in het ov in Nederland staat onder druk door diverse maatschappelijke uitdagingen. Het gewenste serviceniveau voor de klant wordt niet altijd gehaald, bijvoorbeeld bij crisiscommunicatie. Inclusieve mobiliteit ter voorkoming van mobiliteitsarmoede is een maatschappelijk gedreven waarde die geborgen moet worden. Ov moet voor iedereen toegankelijk blijven. De rol van digitalisering wordt steeds groter en kan bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen mits het menselijk oogpunt niet vergeten wordt. De rol van Maas is lastig te definiëren vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de vele mogelijkheden voor de reiziger. Hoe kan de railbranche aangehaakt blijven en samenwerken met andere modaliteiten? En wat is het kantelpunt waarop automobilisten daadwerkelijk voor het ov kiezen als alternatieve modaliteit?

Internationaal railvervoer staat in de spotlights. Terecht, want railvervoer is een duurzaam alternatief voor vervuilende modaliteiten. Ondanks de vele en soms versnipperde goede initiatieven zijn er nog voldoende uitdagingen aan te gaan voordat internationaal railvervoer als vast alternatief voor het vliegtuig gezien wordt. Daarnaast zijn er ook voldoende uitdagingen rondom kort grensoverschrijdend railvervoer in de regio`s. Binnen Railforum is de Kenniskring Internationaal Railvervoer opgestart in 2022 en zijn er inmiddels werkgroepen geformeerd die zich richten op; concurrentie & financiering materieel, quick wins en samenwerking & cultuur.

   

Binnen dit thema focust Railforum zich op:

  • Ontwikkelen actieplan internationaal railvervoer en komen tot concrete aanbevelingen
  • Gewenste serviceniveau, ook bij calamiteiten, bepalen met elkaar
  • Zorgdragen voor een inclusieve mobiliteit en waken voor mobiliteitsarmoede
  • Onderzoeken kantelpunt waarop automobilisten voor de trein kiezen als vervoersmiddel

Wil je je meedenken en vooral meedoen? Stuur een e-mail naar info@railforum.nl via onderstaande knop.

 

Tip | Klik hier voor Kenniskring Stedelijke Rail

Tip | Klik hier voor Kenniskring Internationaal Railvervoer

 

Foto: NS beeldbank