Relatieblad

Meetup | Laatste online sessie over Raildagen 15 en 16 september 2023

Op 15 en 16 september 2023 laten we samen in heel Nederland op 50 locaties zien hoe boeiend onze railsector is! Bedrijven en werkplaatsen openen hun deuren voor familie en vrienden van hun eigen personeel, de omgeving, relaties en het brede publiek. Infrastructurele projecten en stations zijn die dagen ook te bezoeken. Met al deze […]

Systeemintegratie | Patronen, handvatten en intervisie

Tijdens dit seminar van de Railforum Kenniskring Systeemintegratie staat delen van kennis en ervaringen centraal. We vertalen de 10 patronen van de promovendi van UTwente naar onze praktijk van alle dag. Experts delen hun ervaringen en lessen en er is ruimte voor intervisie op huidige systeemintegratievraagstukken. Dus worstel je met systeemintegratie? Mail je casus naar dejongh@railforum.nl en […]

7e Railcafé | Georganiseerd door Railcenter en Railforum

Op woensdag 29 november is in het Railcenter het 7e Railcafé. Tijdens deze drukbezochte, gezellige netwerkborrel ontmoet je vakcollega’s, wissel je nieuwe ideeën uit en kom je samen tot nieuwe inzichten. Voorafgaand aan de netwerkborrel is er een themasessie “Gezamenlijk nieuwe collega’s werven”. Programma:

6e Railcafé | Georganiseerd door Railcenter en Railforum

Op woensdag 20 september is in het Railcenter het 6e Railcafé. Tijdens deze drukbezochte, gezellige netwerkborrel ontmoet je vakcollega’s, wissel je nieuwe ideeën uit en kom je samen tot nieuwe inzichten. Voorafgaand blikken we terug op de Nederlandse Raildagen van 15 en 16 september 2023. We kijken uiteraard ook vooruit naar de Europese Raildagen op […]

Golfmiddag

In samenwerking met enkele leden bieden we op 9 oktober de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op een golfbaan. We spelen voor de Railforum wisselbokaal met de wedstrijdvorm Texas Scramble over 18 holes. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan. Programma:  

5e Railcafé | Georganiseerd door Railcenter en Railforum

Op donderdag 22 juni is in het Railcenter het 5e Railcafé. Tijdens deze drukbezochte, gezellige netwerkborrel ontmoet je vakcollega’s, wissel je nieuwe ideeën uit en kom je samen tot nieuwe inzichten. Voorafgaand is er een inspiratie uurtje over ‘Mobility as a Service (MaaS)’. Sprekers waren Eric Mink van I&W en Edvard Hendriksen van Over Morgen. […]

In gesprek over de Nieuwe Spoorwegwet

Op 21 september spraken ruim 80 deelnemers over de nieuwe spoorwegwet. De huidige Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en het Besluit bijzondere spoorwegen worden hierin samengevoegd. Tijdens deze interactieve middag werd stilgestaan bij hoe de wet beter kan aansluiten bij de Europese wetgeving. Ook de gebruiksfuncties, waarbij ieder spoor een gebruiksfunctie met een passend kader […]

Nazomerborrel met BBQ | Vier samenwerkende generaties

Op woensdag 30 augustus was er weer een Nazomerborrel met BBQ. Sinds het Valentijn event op 14 februari jl. zijn we ons nog meer bewust van de verschillen tussen generaties. Ook zien we veel mogelijkheden hoe zij elkaar kunnen versterken. Goed contact en wederzijds begrip is daarbij essentieel. Vandaar deze follow-up om met tips vanuit […]

Ontwikkelingen van mobiliteitshubs en de rol van de Railsector

Op 15 juni was Railforum te gast bij RHDHV in Amersfoort. Op deze zonnige dag was mobiliteitshubs het onderwerp van gesprek. De variëteit aan definities die deelnemers gaven aan een mobiliteitshub gaf al aan dat dit een breed begrip is. We startten daarom met een kleine tekenopdracht als warming-up; teken jouw ideale mobiliteitshub in 7 […]

Cybersecurity | Samen tegen dreigingen in ov-sector

25 mei organiseerde Railforum een ochtendsessie rondom cybersecurity. Bestuurslid Menno Nobel opende het overleg met een warm welkom en introductie van het onderwerp binnen Railforum. Hierna was het woord aan de gastsprekers. Dimitri van Zantvliet (directeur cybersecurity/ CISO) van NS informeerde ons over het actuele dreigingslandschap. Waar moeten we op letten en met welke dreigingen […]

Bekijk oudere publicaties