Meetup | Is flexvervoer een alternatief voor de auto?

Datum:Woensdag 27 maart 2024
Tijd:12.00 tot 13.00 uur
Locatie: Online, via Teams, Voor je beeldscherm

Flexvervoer in Nederland kent diverse goede initiatieven, bijvoorbeeld in Groningen, Drenthe en Brabant. In Duitsland loopt men wat dat betreft voor; aan de hand van een doeltreffende subsidie is er een succesvol netwerk van flexvervoer opgezet. Om in Nederland ook deze stappen te kunnen zetten moeten we met diverse stakeholders voldoen aan een aantal succesfactoren. Op korte termijn kan er gedacht worden aan een subsidieregeling en op lange termijn is aanpassing in wet- en regelgeving noodzakelijk volgens Berenschat. Daarnaast zijn er nog menig obstakels voor de reiziger. De vindbaarheid is een aandachtspunt, de spelregels (reserveren, betaalwijze, lidmaatschap, etc) zijn niet altijd duidelijk en reserveringstijden zijn in sommige situatie te lang.

DOVA participeert in een flexvervoer netwerk samen met decentrale overheden, doelgroepenvervoer NL en CROW waarbij al hard gewerkt wordt om deze processen te verbeteren. Hier komen de genoemde obstakels en uitdagingen ook zeker aan bod en werkt men in gezamenlijkheid aan verbetering hiervan. We gaan met stapjes vooruit met flexvervoer en hebben elkaar hard nodig hiervoor. Wil je hier ook een steen(tje) aan bijdragen of heb je ideeën voor een vervolgbijeenkomst? Neem contact met Railforum op.

Goed flexvervoer maakt de ov-reis compleet en kan zorgen voor meer reizigers in het ov!

Downloads

Ineke van der Werf & Nienke Meijboom | DOVA:
Valentin Schedereit | Berenschot:
Naomi Geelen | Rover:

Flexvervoer staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Tenminste dat is het algemene beeld dat er is. We zien diverse goede initiatieven en tegelijkertijd ontbreekt het aan uniformiteit en samenwerking tussen de belanghebbende partijen. In deze Meetup laten we zien wat de stand van zaken is rondom flexvervoer in Nederland (welke uitdagingen zijn op dit moment voor belanghebbende partijen) en horen we meer over het potentieel van flexvervoer (wat zijn de kenmerken van een goed flex-vervoersysteem) en krijgen we inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Daarnaast is er aandacht aan welke voorwaarden voor de reizigers moet worden voldaan om deze potentie te laten uitgroeien tot werkelijkheid (tegen welke obstakels lopen reizigers aan?). Goed flexvervoer maakt de ov-reis compleet en kan zorgen voor meer reizigers in het ov. Kan het ov met flexvervoer de concurrentie aan met de auto?

Programma:

12.00Welkom | Silvan Ammeraal, Railforum
12.05Huidige stand van zaken flexvervoer in NL | Nienke Meijboom & Ineke van der Werf, DOVA
12.20 Kansen met flexvervoer | Valentin Schedereit, Berenschot
12.35Voorwaarden om kansen om te zetten in realisatie | Naomi Geelen, Rover
12.45Discussie en vragen
12.55Afronding | Silvan Ammeraal, Railforum
13.00Afsluiting

 

 

 

Foto: Berenschot | Bron GVH

Deze mensen waren erbij:

Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Liselotte Bingen Gemeente Utrecht
Linda Boot Algemeen Directeur, RET NV
Wilco Bos Adviseur duurzame mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Marcus Briët Consultant, Reisinformatiegroep BV
Mark de Bruin Online Specialist Reizigers & Innovatie, 9292
Mark Degenkamp Strategisch beleidsadviseur mobiliteit, Vervoerregio Amsterdam
Erwin van Dijk Business Development Manager Stad- en Streekvervoer, ICT InTraffic
Nico Dogterom Onderzoeker / adviseur, Goudappel
Jan Willem Fortuin coördinator Zuid-Holland, Reizigersvereniging Rover
Naomi Geelen Beleidsmedewerker, Rover
Jan Geurts Projectleider Doelgroepenvervoer en OV, Provincie Noord-Brabant
Mathijs de Haas Onderzoeker, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Hugo de Haes Projectmanager, DHM Advies, Proces- en Projectmanagement
Willem de Jong procesmanager, Provincie Brabant
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Arjen Klinkert Beleidsadviseur Openbaar Vervoer, Provincie Flevoland
Nick Knoester Beleidsadviseur Deelmobiliteit & MaaS, Gemeente Utrecht
Laurens Krudde Student, TU Delft
Guus Kruijssen Programmamanager Smart Mobility, Provincie Noord-Holland
Eline Langeveld Adviseur , Arcadis
Gabriëlle Leushuis Sales & Business Manager, 9292
Maurice van der Linden Engineer, NS
Nienke Meijboom Beleidscoördinator , Samenwerkingsverband DOVA
BlueElle Middendorp Communicatie medewerker, Railforum
Jordi Mulder Rail Systems Engineer, ProRail
Menno Olman Associé, Berenschot
Niels van Oort Universitair hoofddocent, TU Delft
Tania Rademaker Relatiemanager, 9292
Martijn Rotteveel Kenniswerker, CROW
Valentin Schedereit Senior consultant duurzame mobiliteit, Berenschot
Thimo Sijtsma Afstudeerder , Provincie Fryslân
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Mark Sloothaak Mobiliteitsontwikkelaar, NS
Bianca van Timmeren Manager Customer Experience, Arriva
John de Voogd Directeur, SummitCoach
Bart Voordeckers Beleidsontwikkelaar regionale bereikbaarheid, gemeente Eindhoven
Cindy Vrolijk Manager Deur tot Deur, HTM personenvervoer NV
Thomas van der Werff VCCR
Jade Westra Sales en Project adviseur, VCCR
Ronald Woudberg Arriva