Provincie Zuid-Holland

Openbaar vervoer in Zuid-Holland
Iedereen maakt op enig moment wel eens gebruik van het openbaar vervoer: de trein, tram, metro of bus. Zonder openbaar vervoer komt vrijwel de gehele provincie tot stilstand. Daarom investeert de provincie in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer en houden we zo bijvoorbeeld werkplekken, stadscentra, bedrijventerreinen, scholen en zorginstellingen bereikbaar.

Stads- en streekvervoer
Gedeputeerde Staten zijn concessieverlener voor het openbaar vervoer in de volgende concessies:

  • Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee
  • Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
  • Zuid-Holland Noord (Leidse regio, Duin-en Bollenstreek, Midden-Holland)
  • Treindienst Gouda – Alphen
  • Waterbus Rotterdam – Drechtsteden

Voor Den Haag en Rotterdam en omgeving ligt de verantwoordelijkheid voor het stads- en streekvervoer bij de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

Trein
De provincie Zuid-Holland verleent de concessie voor twee regionale treinverbindingen, te weten de lijn tussen Dordrecht en Geldermalsen (de zogeheten Merwede-Lingelijn) en de lijn van Gouda naar Alphen aan den Rijn. Op beide lijnen wordt R-net gerealiseerd, de productformule voor hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen in de Randstad. De provincie investeert daarnaast in het hoofdspoor tussen Leiden en Utrecht. Hier worden in de toekomst per uur twee extra sprinters ingezet. Met de huidige twee intercity’s van de NS rijdt er dan elk kwartier een trein.

 

Website
We rekenen op het railvervoer om de steden bereikbaar te houden
Arne Heijman, Bureauhoofd Openbaar Vervoer