Online Kick Off | Kenniskring Internationaal Railvervoer

Datum:Maandag 07 februari 2022
Tijd:15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Online, Thuis, Voor je beeldscherm

Tijdens de kick off van de nieuwe Railforum Kenniskring Internationaal Railvervoer gaven de vier sprekers Wim van de Camp (ambassadeur European Year of Rail), Kaj Mook (Berenschot), Hinne Groot (ministerie van IenW) en Jeroen Wesdorp (ProRail) een update over internationaal railvervoer. Bekijk hieronder de presentaties.

Opvallend was dat er veel ambities en plannen zijn, maar dat de realisatie traag verloopt. Om hier versnelling in aan te brengen start Railforum met deze nieuwe kenniskring o.l.v. Bas Bakker. Tientallen leden hebben zich al aangemeld. In onderstaande woordwolk zie je de onderwerpen die de deelnemers meegaven. De eerste acties staan in maart op de webpagina van deze kenniskring.

Woordwolk

Downloads

Presentatie Online Kick Off | Kenniskring Internationaal Railvervoer:
Ambities en plannen Europese Commissie | Wim van de Camp, ambassadeur EYofRail:
Marktverkenning naar open toegang op de internationale verbindingen | Kaj Mook, Berenschot:
Eurolink | Jeroen Wesdorp, ProRail:
Over het evenement

De Europese Commissie presenteerde op 14 december jl. het ‘Efficient and Green Mobility Plan’ met aangenomen voorstellen voor onder andere de herziening van de TEN-T guidelines en het actieplan (internationaal) personenvervoer per spoor. Deze plannen bieden gouden kansen voor internationaal railvervoer, welke ook belangrijk zijn voor Nederland. Het ministerie van IenW ziet het internationale spoorvervoer (personen en goederen) ook graag toenemen en heeft door Berenschot een marktverkenning laten doen. Deze marktverkenning is net voor Kerst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarnaast werken diverse vervoerders, overheden en ProRail aan betere verbindingen, een Europese dienstregeling, eenvoudigere info en ticketing en betere grensoverschrijdende verbindingen.

Diverse mensen vanuit vele organisaties werken aan beter internationaal railvervoer. De vraag is alleen of men van elkaars acties op de hoogte is en men elkaar daarbij voldoende versterkt. Railforum verbindt deze mensen graag op hun kennis, ervaringen, ambities en doelen en start daarom met een nieuwe Kenniskring Internationaal Railvervoer (KKIR) onder leiding van bestuurslid Bas Bakker.

Programma:

15.00uWelkom en introductie | Corina de Jongh, Railforum
15.10uKick off Kenniskring Internationaal Railvervoer | Bas Bakker, Railforum
15.20uAmbities en plannen Europese Commissie | Wim van de Camp, ambassadeur European Year of Rail
15.35uPresentatie Marktverkenning naar open toegang op de internationale verbindingen | Kaj Mook, Berenschot
15.50uEuropees Platform International Passengers Transport en de Nederlandse inzet | Hinne Groot, ministerie van IenW
16.00uEurolink | Jeroen Wesdorp, ProRail
16.10uVoorstel en inventariseren deelnemers en actiepunten voor de Kenniskring Internationaal Railvervoer
16.30uAfsluiting

Deze mensen waren erbij:

Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Bas Bakker Directeur Capaciteitsmanagement, ProRail
Chris Beghin Strategisch Adviseur , Keolis
Erik Bijlsma Manager Markt Infrastructuur, TNO
Daphne Blaauw Asset Manager Tram & Bus, RET
Lucia Bloemendal Adviseur Rail, Sweco
Klaas Boersma Senior strategisch adviseur , Schiphol Group
Jaap Bos Adviseur Treinbeveiliging & Beheersing, Royal HaskoningDHV
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Kees Braam Bestuurslid, Reizigersvereniging Rover
Dirk Jan Brakel Programma manager elektrische bus, GVB
Elmer van Buuren Mede-oprichter/Directeur, European Sleeper
Wim van de Camp Ambassadeur !!, #EUYearofRail 2021
Jon van Dijk Senior projectmanager Duurzame mobiliteit en logistiek, HaskoningDHV Nederland BV
Johannes Dijkstra Adviseur Dienstregeling, NS
Barth Donners Adviseur Duurzame Mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Jan Engels Consultant Transportation, Mott MacDonald
Karel van Gils Directeur Innovatie, ProRail
Hinne Groot Expert internationaal, Ministerie van I&W
Jorgen Heinrich Eigenaar, MBT Techn√łlogie
Suzanne Hiemstra-van Mastrigt Director Seamless Personal Mobility Lab, TU Delft | Industrieel Ontwerpen
Cor van Hierden Senior Hoofdplanoloog, Gemeente Amsterdam
Pim Hoenjet Logistiek Spoorontwikkeling, Arriva
Frits Immers Projectmanager, Movares
Lars Jansen senior beleidsmedewerker , Vervoerregio Amsterdam
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Peter Kee Senior adviseur, AT Osborne
Marleen van de Kerkhof International Affairs Manager, Dual Inventive
Huib de Kleijn Coordinator spoor, ACM
Jan Koning Strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.
Anita van Kooten Management Assistent Business Management, ProRail
Jasper van Kuijk Universitair docent, TU Delft / Industrieel Ontwerpen
Alex van der Linden Projectmanager (NS ERTMS & NS ICNG), EP Square BV
Michel van der Mark Directeur Marktontwikkeling, Qbuzz
Gerrit Nieuwenhuis Voorzitter, NVBS
Ron Nohlmans Senior adviseur spoor, Gemeente Eindhoven
Jan Oostenbrink Strategieberater Deutschland, Wunderline, Provinz Groningen
Alwin Pot Vakspecialist Logistieke Ontwikkeling, ProRail
Rik Poulus Senior Business Developer Logistiek / Rail, TNO
Marjan Prent Senior Engineer Treinbeleving en Duurzaamheid, NS Treinmodernisering
Sabine van de Riet - Janssen Bedrijfsjurist, ProRail
Robert Jan Roos Adviseur mobiliteit, RHDHV
Maurits Schaafsma Urbanist, Gemeente Haarlemmermeer
Erik Schuurmans Senior adviseur, Arcadis Nederland
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Luuk Spanjaards Consultant Mobiliteit & Logistiek, Supply Value
Gerben Steenhof Procesmanager Toekomstbeeld OV, Provincie Noord-Brabant
Coen Timmerman Specialist , Goudappel
Jaap Ton Senior adviseur rail, Sweco Nederland bv
Annemijn te Velde Adviseur Duurzame Mobiliteit, Berenschot
Aernout Verheul Service Delivery Manager, Siemens Mobility
Aimee Verhulsdonck clustercoordinator marktordening spoor, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Floris Vonck Procesleider Dienstregeling, NS
Jeroen Wesdorp Programmamanager Capaciteitsmanagement, ProRail
Marten Westeneng Beleidscoördinator, Samenwerkingsverband DOVA
Jeroen Wolff Hoofd Business Development, NS International
Thijs Zondag Manager Projectbeheersing Wunderline, Provincie Groningen