Meetup | Platform International Rail Passenger Transport

Datum:Woensdag 03 november 2021
Tijd:15.00 tot 16.00 uur
Locatie: Online, Thuis, voor je beeldscherm

Tijdens deze Meetup presenteerde Hinne Groot trots de voortgang van het Platform International Rail Passengers.

In dit platform werken 27 Europese landen,  waaronder alle EU lidstaten met spoorwegen plus Zwitserland en Noorwegen in 4 werkgroepen aan het verbeteren van het internationaal railvervoer. Het gaat dan om reizigersbeleving en digitalisering, verkoop van tickets door derden zoals maasdienstverleners, aansluitende diensten, interoperabiliteit en infrastructurele knelpunten en de wet- en regelgeving.

Coen Timmerman stelde dat er al ‘open access’ is vanaf 2010 en ziet graag dat daar meer gebruik van gemaakt wordt om innovaties en concurrerende verbindingen te bieden voor de reiziger op afstanden tot 500 km. Hij leidde de discussie rondom de volgende stellingen:

  • De toekomst van internationaal spoor zit niet in beton maar in service
  • Voor een goed internationaal aanbod hebben we innovatieve bedrijven nodig die sec zijn gericht op het aanbieden van internationale treinen en gebruik maken van een open markt
  • Naar analogie van de rail freight corrridors kunnen de Infrastructuurbeheerders en overheden ook toewerken naar capaciteit voor commercieel aantrekkelijke internationale paden
  • Mobility-as-a-Service voor internationale OV reizen kan de noodzakelijke service verbetering brengen (Blauwdruk kan zijn de MaaS-pilots in Nederland)
Downloads

Presentatie Platform International Rail Passenger Transport :

 

Jaarlijks organiseert Railforum in de eerste week van november de ‘Week van internationale rail’. Ook dit jaar doen we dat met online Meetups waarin leden elkaar bijpraten en zich verdiepen in diverse onderwerpen. Ook bespreken we de acties en uitdagingen die we zien.

Hinne Groot en Coen Timmerman praten ons bij over de agenda en voortgang van dit Europese platform en wat de opties, uitdagingen en succesfactoren voor een optimale internationale samenwerking zijn.

Hinne Groot is coördinator van de internationale raildossiers bij het ministerie van I&W en onze vertegenwoordiger in diverse Europese platforms. Coen Timmerman werkte jarenlang bij de ACM, was 2 jaar omgevingsmanager bij het MaaS team bij I&W en is nu senior adviseur bij Goudappel.

Deze mensen waren erbij:

Chris Beghin Strategisch Adviseur , Keolis
Frank Behr Senior adviseur, Movares
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Wim van de Camp Ambassadeur !!, #EUYearofRail 2021
Nejc Geržinič PhD student, TU Delft
Hinne Groot Expert internationaal, Ministerie van I&W
Paul Hendriks Manager , ProRail
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Erik van der Kooij Senior adviseur, APPM management consultants
Ron Nohlmans Senior adviseur spoor, Gemeente Eindhoven
Robert Jan Roos Adviseur mobiliteit, RHDHV
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Luuk Spanjaards Consultant Mobiliteit & Logistiek, Supply Value
Coen Timmerman Specialist, Goudappel
Annemijn te Velde Adviseur Duurzame Mobiliteit, Berenschot
Pepijn Verburg Business Consultant Besturing Operatie, Directiesecretaris, NS