Universiteit Twente

Aan de Universiteit Twente werken diverse departementen aan Asset Management, Maintenance Engineering & Technology. Asset Management is een belangrijk element in de transportsector en vooral in de spoorbranche, waar het gaat om enorme investeringen en hoge onderhoudskosten. Goede samenwerking tussen de eigenaren, gebruikers, beheerders en leveranciers bepaalt het succes van zowel de dagelijkse prestaties alsook de lange termijn strategie. Over de jaren heen is gebleken dat verwaarlozing van deze balans en ontbrekende kennis kunnen leiden tot lage betrouwbaarheid en onveiligheid.

In deze context spelen systeem integratie evenals smart asset en operations management een belangrijke rol. Het is van belang silo benadering te voorkomen en binnen de railbranche infrastructuur, rollend materieel en personeel als een geheel in te zetten; niet alleen in de dagelijkse planning maar ook in het licht van de lange termijn strategie en doelstellingen. Digitale technologie faciliteert optimalisatie van de planning en bijsturing van de dagelijkse treindienst en in het verlengde daarvan ook “online” informatie aan de reiziger. Prognostics & Health Monitoring bevorderen verdere stappen in verbetering van de prestatie van infrastructuur en materieel. Smart Asset Management en Smart Operations Management brengen de korte en middellange prestatieverbetering bij elkaar.

 

Website
Hét platform voor bevordering van systeemintegratie in de spoorbranche!
Jan Braaksma, Associate professor / Universitair hoofddocent