Smart Public Transport Lab

Hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek met praktische relevantie

Het openbaar vervoer krijgt sinds oktober 2017 meer aandacht in het onderzoek en onderwijs op de TU Delft.  Niels van Oort is toen gestart als kwartiermaker van het nieuwe Smart Public Transport Lab. In dit lab werken TU en partijen in de ov-sector samen aan nieuwe inzichten in de effecten en mogelijkheden van bijvoorbeeld MaaS, elektrisch vervoer en autonoom ov. Er is hierdoor nu al een groei van ov studenten door het grotere aanbod van stageplekken.

Heb jij interesse in een partnership met TU Delft, neem dan contact op via N.vanOort@TUDelft.nl

Website
Railforum speelt een onmisbare rol in de verbinding tussen de partijen in de ov-sector en is daarmee van enorme waarde
Niels van Oort, Assistant Professor