Rijkswaterstaat

Duurzame mobiliteit
Wat is de mobiliteit van de toekomst? En hoe richt je die duurzaam in? Die vraag wordt voor Rijkswaterstaat steeds belangrijker. De Rijksoverheid werkt sinds jaar en dag aan een verkeer-en vervoersysteem zodat Nederlanders snel, veilig en comfortabel kunnen reizen. We staan nu voor de gezamenlijke uitdaging om dat op een duurzame wijze te doen. Want Nederlanders reizen steeds vaker, zowel voor hun werk als voor hun vrije tijd. Al die verplaatsingen hebben grote invloed op ons leefmilieu; ons dagelijks vervoer per openbaar vervoer, auto en het vrachtvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een te grote uitstoot van CO2.

Minder CO2-uitstoot
Het huidige kabinet wil de uitstoot van CO2 door Nederland in 2030 beperken met 49% ten opzichte van de uitstoot in 1990. De EU-doelstellingen voor 2030 zijn een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 40%. Om, uitgaande van deze doelstellingen, onze mobiliteit ook in de toekomst te garanderen, moet Nederland het bestaande mobiliteitssysteem fundamenteel veranderen. We moeten op zoek naar een duurzame mobiliteit die veilig, comfortabel en minder belastend is voor het milieu.

Rijkswaterstaat zet daarom stevig in op stimuleringsmaatregelen voor de fiets, elektrificering, het gebruik van duurzame brandstoffen voor het personen- en vrachtvervoer (zowel over de weg als over het water), de aanleg van een duurzame infrastructuur, de ontwikkeling van slimme systemen om ander reisgedrag en het gebruik van andere vervoersmiddelen te faciliteren en stimuleren. Een duurzaam bereikbaar Nederland, daar gaan we voor.

Website
Railforum is essentieel om het spoor nog duurzamer te maken
Lege foto_voor testimonials Wilco Fiechtler, Unit Mobiliteit Leefomgeving