Breda University of Applied Sciences

Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit

De Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit is een onderdeel van de Hogeschool NHTV in Breda. In zijn totaliteit studeren daar ruim 7.000 studenten. Op de Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit zitten momenteel 1200 studenten. Daarvan volgt 33% de internationale opleiding. Van de 1200 studenten zitten er 700 in het logistieke onderdeel en volgen ruim 500 studenten het gebied Build & Environment.

De Academie is indertijd voortgekomen uit de Verkeersacademie Tilburg. Deze opleiding werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw opgericht om in te spelen in de toegenomen behoefte om op het gebied van verkeer en vervoer zaken te structureren. Het vakgebied heeft zich in de afgelopen decennia verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Naast de nationale is er ook een internationale focus op de opleiding gekomen.

Op het gebied van Openbaar Vervoer heeft de Academie een duidelijke rol vervuld. Indertijd heeft zij aan de bakermat gestaan van het fenomeen “Buurtbussen”. Nieuwe technieken en meer inspelen op de wensen van de reizigers waren in de loop der jaren de centrale thema’s. Ook wordt het de studenten geleerd hoe aansluitschema’s opgezet worden en aan de hand van deze schema’s wageninzet en dienstroosters gemaakt kunnen worden.

Daarnaast heeft de Academie ook naar nieuwe technieken gekeken. Er wordt jaarlijks een Congres “ProVit” gehouden waar laatste trends en innovaties een goede kraamkamer vinden om besproken te worden met het werkveld. Afgelopen januari heeft dit geleid tot de OV-Innovatie dag. 4e jaars studenten werden uitgedaagd om vanuit hun blik met nieuwe ideeën te komen die doorgevoerd konden worden in het huidige OV. Voorbeelden die werden uitgewerkt waren de OV-Buddy, een app die reizigers begeleidt op stations met het vinden van de weg en het zorgen voor een juiste aansluiting.

Website
Breda University of Applied Sciences levert graag stagiaires aan de railsector
Jan Willem Proper, Lector