NGinfra

NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat in te laten spelen op de veranderingen. Wij bouwen samen aan ‘responsive connections’. We bouwen voort op de inzichten van het grote internationale onderzoeksprogramma dat van 2004-2014 heeft gelopen onder dezelfde naam.

Website
Samenwerken aan toekomstflexibele infrastructuur
Elisabeth van Opstall, Managing Director