Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De directie Openbaar Vervoer en Spoor zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal ov-netwerk, dat goederen op de beste manier per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft en betrouwbaar en veilig is.

Deze ambitie is vastgelegd in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) tot en met 2030 waaraan de directie samen met haar partners uitvoering geeft. Deze partners komen we onder andere tegen aan de ov en spoortafels, in de Bestuurlijke Overleggen over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT’s) en het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). Met betrokken partners zal verder invulling worden gegeven aan het in december 2016 gepresenteerde Toekomstbeeld OV (overstappen naar 2040: flexibel en slim ov).

Het stimuleren van een innovatieve en duurzame ov- & spoorsector is hierbij een belangrijk speerpunt. OVS is verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers.

Website
Ook voor I&W is dit een belangrijk netwerk
Wino Aarnink, Directeur OV & Spoor