Microsim

Microsim adviseert opdrachtgevers over en ontwerpt oplossingen voor elektrotechnische railsystemen. Na bijna 35 jaren werk op het gebied van voertuigen en infrastructuur in de railwereld beschikken wij over een redelijke brede kennis en ervaring. Maar we gaan ook in de diepte.

Microsim heeft veel kennis en ervaring verworven op een speciaal terrein van EMC: die van (rail)systemen in het laagfrequente (< 300 Hz) en het extreem laagfrequente (< 1 Hz) gebied. In die frequentiebanden kan zeer ongewenste interferentie optreden bij medische apparatuur en instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek. Geen van de huidige normen biedt aanknopingspunten voor het bereiken van EMC.

Microsim ontwikkelde programmatuur, waarmee de EM emissie van elke systeemconfiguratie kan worden berekend, zowel voor zowel infrastructuren als voor voertuigen of voor deelsystemen. Berekeningen voor railprojecten in binnen- en buitenland zijn uitgevoerd voor allerlei varianten van de infrastructuur met verschillende typen voertuigen. Infrastructuurbeheerders en voertuigleveranciers werd (en worden) geadviseerd over de bouw van EMC systemen.

Opbouw van kennis en ervaring gebeurt niet alleen met behulp van teken- en rekenwerk. Wij beschikken over kennis, ervaring en professionele meetapparatuur om metingen uit te voeren om de harde en soms weerbarstige werkelijkheid in beeld te brengen. Voor diverse projecten in binnen- en buitenland hebben wij metingen uitgevoerd.

Laag frequent EMC is een buitengewoon interessant vakgebied en Microsim is daarop volledig thuis.

Website
Platform waar ik zelfs mijn zoon graag mee naar toe neem
Dick van Bekkum, Directeur