Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio.

23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie van de regio te verbeteren door hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag. Betere economische  prestaties, betekenen meer welvaart voor de inwoners.  Om dit te bereiken zetten we in op:

  • Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
  • Economische vernieuwing
  • Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
  • Attractiviteit van de regio

Website
De club met heel veel energie
Marc Rosier, directeur OV