Koninklijk Nederlands Vervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) behartigt de belangen van de spoorgoederenvervoers en spooraannemers. KNV Spoorgoederenvervoer onderhandelt namens hen over onder andere de toegangsovereenkomst tot het spoornetwerk, de spoorcapaciteit, CAO en veiligheid. Daarnaast stelt KNV op nationaal en op EU-niveau gezamenlijke standpunten ten aanzien van nieuwe wetgeving vast.

Per trein kunnen grote hoeveelheden goederen over lange afstanden worden vervoerd. Dat betekent minder vrachtverkeer op toch al drukke autowegen, en minder congestie. Als verlengstuk van de activiteiten in de Nederlandse havens, is het spoorgoederennetwerk van groot belang voor de Nederlandse economie. Met de komst van de Betuweroute, een spoorlijn exclusief voor goederentreinen, werd dit belang verder onderstreept.

Het vervoeren van goederen per spoor is bijzonder milieuvriendelijk: de CO2-uitstoot van één container vervoerd per spoor, is 80% lager dan per vrachtauto. Aandrijving op de Betuweroute is volledig elektrisch.

Daarnaast is het spoorgoederenvervoer uitermate veilig. Het spoor heeft slechts een beperkt aandeel (2%) in het totale transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. Aan dit spoorvervoer worden strenge veiligheidseisen gesteld. De wetgeving van Basisnet komt daar nog bovenop. Nederland is hiermee uniek in Europa.

Website
Met meer spoorgoederenvervoer een grotere bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zegt de regering terecht
Carlo Cahn, Directeur