Historisch Railvervoer Nederland

Wat doet Historisch Railvervoer Nederland (HRN)?

Kortweg gezegd: we zijn een vereniging tot behartiging van de belangen van museale en toeristische railorganisaties in Nederland. Als koepelorganisatie zijn we actief op verschillende terreinen, van gezamenlijke publiciteit tot spoorwegveiligheid en van het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen onze 30 lid-organisaties tot het streven naar erkenning van de cultuurhistorische waarde van de objecten die onze leden beheren en daarbij gaat het niet alleen om rollend materieel, maar bijvoorbeeld ook om infrastructuur, gebouwen en seininrichtingen.

Enkele voorbeelden: we hebben geregeld overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over wet- en regelgeving, over zaken die de railmusea (kunnen) raken, met name met betrekking tot wet- en regelgeving. HRN beheert ook het Nationaal Register Railerfgoed, waarin meer dan 800 historische railvoertuigen zijn opgenomen. Al die voertuigen hebben, afhankelijk van hun cultuurhistorische waarde, een bepaalde status gekregen. Dit Register maakt onderdeel uit van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. U kunt het Register Railerfgoed raadplegen op www.railmonumenten.nl.

Er zijn in ons land nóg drie koepels op het gebied van historische vervoermiddelen, namelijk voor luchtvaart, scheepvaart en wegtransport. Samen met HRN vormen deze vier koepels de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Dit is een stichting die opkomt voor de belangen verdedigt van het historisch erfgoed in beweging in z’n geheel. MCN is onder andere gesprekspartner van het Ministerie van OCW.

Met koepelorganisaties in andere Europese landen vormt HRN de federatie Fedecrail die vooral in Brussel in de gaten houdt welke potjes daar op het vuur staan. Fedecrail is een zogenaamde Representative Body in de European Railway Agency.

Website
Ervaringen delen en leren van elkaar
Pieter van der Ham, Voorzitter HRN