Havenbedrijf Rotterdam

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Vervoer via het spoor van en naar de haven van Rotterdam is veilig, snel, efficiënt, betrouwbaar en duurzaam. Veel bestemmingen in Europa zijn over het spoor binnen één dag te bereiken. De haven van Rotterdam is het begin- en eindpunt van meer dan 250 wekelijkse intermodale spoorverbindingen. Het spoor biedt uitstekende mogelijkheden voor het transporteren van containers, droge bulk, stukgoed en chemische producten.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven:

  • Havenbedrijf Rotterdam: 1.100 werknemers, omzet ca. € 660 miljoen.
  • Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km.
  • Werkgelegenheid: 180.000 arbeidsplaatsen. Goederenoverslag: ca. 450 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen per jaar.
  • Toegevoegde waarde: (direct en indirect) ruim € 21 miljard, 3,5% van het BNP.

 

Website
Belangrijk netwerk voor railgoederenvervoer
Matthijs van Doorn, Directeur Achterlandverbindingen