Goudappel

Goudappel levert met ruim 230 adviseurs een significante bijdrage aan de kwaliteit van de mobiliteit in Nederland. Wij werken als experts in mobiliteit mee aan de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische vitaliteit in ons land en daarbuiten. Onze experts bieden opdrachtgevers één loket voor hun (complexe) mobiliteitsvraagstukken, van strategisch tot operationeel. Dit vullen we in met advies, IT-oplossingen en mobiliteitsdiensten.

Onze visie is dat er een verdere verbetering mogelijk is voor beter en goedkoper openbaar vervoer. Juist door schakels te versterken naar andere mobiliteitsvormen, tussen beleid en uitvoering, tussen praktijk en wetenschap en tussen proces en inhoud. Goudappel vormt die schakels, want bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit kunnen niet zonder aandacht voor het openbaar vervoer.  Grondige kennis van openbaar vervoer én zijn context is onze kracht en inhoud. Samen met lokale kennis en procesvaardigheden zijn dit de drie pijlers onder onze dienstverlening.

We ontwikkelen ook operationele toepassingen op straat of op het web, zoals intelligente verkeersmanagementoplossingen, multimodale reisinformatie of geografische informatiesystemen. Verder realiseren we tools voor het modelleren en analyseren van mobiliteitsvraagstukken en ontzorgen we onze opdrachtgevers tijdens het beheer en de exploitatie van hun mobiliteitsopgave.

Website
Onze ervaring met de Moreelse Tafel is uniek, dit smaakt naar meer gezamenlijke toekomstverkenningen
Coen Timmerman, Specialist