Fietsersbond

De Fietsersbond werkt onder andere aan comfortabele en snelle fietsroutes, meer en betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal en grotere verkeersveiligheid voor fietser. Met 13,5 miljoen fietsers en ruim 35.000 leden zijn we de grootste belangenbehartiger voor fietsend Nederland.

De kracht van de Fietsersbond is de stevige basis: 35.000 leden, 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen. Op het landelijk bureau in Utrecht werken ongeveer 25 professionals aan onderzoek, lobby, publiciteit en consumentenvoorlichting. De Fietsersbond vindt dat ons meest mens- en milieuvriendelijke voertuig de fiets veel meer aandacht verdient van beleidsmakers en politici. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden en dat een hoger fietsgebruik de verkeersveiligheid bevordert. Investeren in de fiets leidt dus tot minder verkeerslachtoffers en is tevens een stimulans voor gezond bewegen.

Website
Openbaar vervoer en fiets zijn bondgenoten, dus wij ook met Railforum
- Saskia Kluit, Directeur