Eurailscout Inspection & Analysis

Uw betrouwbare partner voor het toezicht op de toestand van de railinfrastructuur

Om de veiligheid in het spoorwegverkeer te kunnen garanderen, is het absoluut noodzakelijk, de toestand van de spoorinfrastructuur accuraat te kennen. Ondergrond, bovenbouw, wissels, spoorstaven en bovenleiding vormen hierbij een totaalcomplex, wier individuele componenten elkaar wederzijds beïnvloeden. De inspectie en analyse van deze componenten vormt ook de vereiste voorwaarde voor een op de toestand gebaseerde en preventieve instandhouding. Deze vormen op hun beurt de vereiste voorwaarde voor een duurzame daling van de levenscycluskosten van de componenten van de railinfrastructuur. De nieuwste meetsystemen, moderne meetvoertuigen, tot volle ontwikkeling gekomen processen en een voorbeeldig kwaliteitsmanagement systeem zijn daarbij de ondersteunende hulpmiddelen voor een team van meer dan honderd uiterst gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, die ook u bij de oplossing van uw taken met innovatie en daadkracht graag ter beschikking staan.

Website
Grip op de toestand van de railinfrastructuur!
Oscar van Soomeren, CEO