Samenwerkingsverband DOVA

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de twaalf provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen Drenthe, de opdrachtgevers voor het regionale openbaar vervoer. De organisatie bestaat uit twee clusters. OV-netwerk, waar beleidsafstemming plaatsvindt en een cluster OV-data, waarin de werkzaamheden van het voormalige NDOV ondergebracht zijn. Daarnaast vormt DOVA samen met CROW-KpVV een breder platform, de OV-campus. Zo brengen wordt de samenwerking vanuit expertise op het gebied van 1) data en informatie, 2) beleidsondersteuning en beleidsontwikkeling én 3) kennis van specifieke OV-thema’s, op een hoger plan.

DOVA ondersteunt de opdrachtgevers door het volgen van landelijke ontwikkelingen, het organiseren van onderling overleg en het voorbereiden van besluitvorming met de rijksoverheid, vervoersbedrijven en consumenten in het Nationaal/Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB/ROVB). Het uiteindelijke doel daarvan is het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger. Enkele onderwerpen waar DOVA zich op richt zijn:

  • Landelijke vraagstukken over de OV-chipkaart en  daaraan gelieerde onderwerpen;
  • Sociale veiligheid in het OV;
  • Vraagstukken m.b.t. kosten- en tariefontwikkelingen in de OV-sector;
  • Verdeling van landelijke opbrengsten over de concessies;
  • Het contract studentenreisrecht;
  • De (privacy-proof) benutting van OV-chipkaartdata.

Website
Belangrijk verbindend netwerk van ov-deskundigheid
Jan van Selm, Directeur