Samenwerkingsverband DOVA

Het Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit een cluster OV-netwerk, waarin de beleidsafstemming plaatsvindt en een cluster OV-data, waarin de werkzaamheden van het huidige NDOV ondergebracht worden. In Nederland zijn de twaalf provincies en twee vervoerregio’s (Rotterdam/Den Haag en Amsterdam) opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer. DOVA ondersteunt hen hierin door het volgen van landelijke ontwikkelingen, het organiseren van onderling overleg en het voorbereiden van besluitvorming met de rijksoverheid, vervoersbedrijven en consumenten in het Nationaal/Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB/ROVB). Het uiteindelijke doel daarvan is het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger. Enkele onderwerpen waar DOVA zich op richt zijn:

  • Landelijke vraagstukken over de OV-chipkaart en  daaraan gelieerde onderwerpen;
  • Sociale veiligheid in het OV;
  • Vraagstukken m.b.t. kosten- en tariefontwikkelingen in de OV-sector;
  • Verdeling van landelijke opbrengsten over de concessies;
  • Het contract studentenreisrecht;
  • De (privacy-proof) benutting van OV-chipkaartdata.

Website
De enige plek waar ov-deskundigen elkaar ontmoeten
- Jan van Selm, Directeur