De Bouwcampus

Samenwerken aan de toekomst van Nederland

Op De Bouwcampus werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan het versnellen van innovatie in de bouwsector. Dit is nodig omdat de maatschappij voor grote veranderingen staat waar de bouwsector een belangrijke rol in speelt. Klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming vragen een innovatieve en coöperatieve aanpak. De Bouwcampus biedt een neutrale vrijplaats om tot betere uitvragen, andere samenwerkingsvormen en innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

De Bouwcampus signaleert, initieert en helpt om praktijkopgaven in Nederland, in co-creatie, verder te brengen. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en gemeenten leggen hier hun maatschappelijke vraagstukken neer. Pre-concurrentieel, in de voorfase van de opgave, brengt De Bouwcampus partijen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar om gezamenlijk nieuwe ideeën en perspectieven voor deze opgaven te onderzoeken. Dit gebeurt open en transparant en op basis van gelijkwaardigheid. Met de bereidheid om inzichten te delen. Alleen dan is het mogelijk om – los van eigen belangen – maatschappelijke meerwaarde te creëren. De oplossingen die dit oplevert, zijn op te schalen voor vergelijkbare opgaven in het land. Zo ontstaat versnelling van innovatie en vernieuwing in de bouwsector.

Om samen tot nieuwe inzichten te komen, biedt De Bouwcampus letterlijk en figuurlijk ruimte voor innovatie. Een prikkelende en stimulerende (leer)omgeving, waar vrij en open denken centraal staan. Een neutrale plek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen vrij met elkaar kunnen praten en waar innovatie en samenwerking voorop staan. De Bouwcampus heeft hiervoor inspirerende en aantrekkelijke werkruimten en werkplekken. Je bent er van harte welkom om te ontmoeten, te flexwerken, voor bijeenkomsten of om je er permanent te vestigen.

De Bouwcampus: werkplaats van vernieuwing

Website
Thema’s in de bouw en het spoor zijn vaak gelijk, dus leren we van elkaar
- Nynke Sijtsma, directeur De Bouwcampus