De Bouwcampus

De bouwsector staat voor complexe vraagstukken, die om een innovatieve en coöperatieve aanpak vragen. De Bouwcampus heeft als doel om innovatie en vernieuwing in de sector te versnellen en nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren.

De Bouwcampus is een fysieke én virtuele ontmoetingsplaats waar partijen in co-creatie innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en schoolbesturen leggen hier hun maatschappelijke vraagstukken neer. Zo  wordt er op De Bouwcampus gewerkt aan De Bouwagenda. Door verschillende partijen samen te brengen en vraagstukken vanuit verschillend oogpunt te bekijken, kun je echt tot innovatieve oplossingen komen. Dat vraagt om een open en transparante houding . Bij de Bouwcampus stimuleren wij deze ontwikkeling, begeleiden wij processen en bieden wij een neutrale omgeving.

 

Website
Thema’s in de bouw en het spoor zijn vaak gelijk, dus leren we van elkaar
- Majorie Jans, Teamleider