Bouwend Nederland

Organisatie
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging
In onze contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen we met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren.

Brancheontwikkeling
Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. We richten ons daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf.

Ledenservice
Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen.

Vakgroep railinfra
Een aantal grote spooraannemers heeft zich verenigd in de vakgroep railinfra van Bouwend Nederland. Een belangrijke activiteit van deze vakgroep is het afsluiten van de Cao Railinfrastructuur.

Website
Samenwerking bouw infra en spoor is garantie voor mooie toekomst
- Fries Heinis, Algemeen directeur