Berenschot

Berenschot helpt publieke en private organisaties bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal.

Berenschot is zeer actief in de OV- en spoorsector. Wij weten hoe de sector is georganiseerd, wij kennen de spelers en zijn goed op de hoogte van de actuele vraagstukken. Vanuit onze sectorkennis brengen wij de verschillende partijen bij elkaar en adviseren wij over sturing en ordening van de sector, over strategie en over beleid. De vraagstukken binnen het spoor en OV zijn gecompliceerd en worden gekenmerkt door een groot aantal verschillende belanghebbenden met uiteenlopende wensen, belangen en ideeën. Eéndimensionale oplossingen volstaan veelal niet. Berenschot zet uiteenlopende kennis en expertise in om een probleem op te lossen en weet verschillende spelers en belangen aan elkaar te verbinden.

Wij brengen (vervoer-) planologische, bedrijfskundige, bestuurskundige, juridische en financiële kennis mee en zijn uitstekende proces- en stakeholdermanagers. Als lid van Railforum zetten wij onze kennis en expertise graag in ten behoeve van het OV-en spoorvervoer en een nog beter bereikbaar Nederland.

Website
Railforum is de plek voor inhoud, maar vooral ook passie voor het OV en spoor
Wouter Metzlar, Teamlead Mobiliteit