Berenschot

Berenschot helpt publieke en private organisaties over de hele wereld bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal.

Berenschot is zeer actief in de spoorsector. Wij weten hoe de sector is georganiseerd, wij kennen de spelers en zijn goed op de hoogte van de actuele vraagstukken. Vanuit onze sectorkennis brengen wij de verschillende partijen in de spoorsector bij elkaar en adviseren wij over sturing en ordening van de sector, over strategie en over beleid. De vraagstukken in de spoorsector zijn gecompliceerd en worden gekenmerkt door een groot aantal verschillende belanghebbenden met uiteenlopende wensen, belangen en ideeën. Eéndimensionale oplossingen volstaan veelal niet. Berenschot zet uiteenlopende kennis en expertise in om een probleem op te lossen en weet verschillende spelers en belangen aan elkaar te verbinden.

Wij brengen bedrijfskundige, bestuurskundige, juridische en financiële kennis mee en zijn uitstekende proces- en stakeholdermanagers. Als lid van Railforum zetten wij onze kennis en expertise graag in ten behoeve van het spoorvervoer en een beter bereikbaar Nederland.

Website