Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de relatie tussen de beheerder en haar klanten op de Nederlandse spoormarkt. De ACM zorgt voor een gelijk speelveld voor de toegang tot het spoor voor alle partijen. Alle marktpartijen kunnen altijd een klacht indienen bij de ACM wanneer ze zich benadeeld en/of ongelijk behandeld voelen. De toezichtsgebieden van de ACM concentreren zich rond personenvervoer, goederenvervoer en  infrastructuurbeheer:

1. Personenvervoer: de ACM waarborgt eerlijke concurrentie bij aanbestedingen van regionaal personenvervoer tussen vervoerders. Eerlijke concurrentie tussen vervoerders stimuleert innovaties en leidt tot voordelen voor de reiziger. Om de eerlijke concurrentie te waarborgen monitoren we de markt en treden we op tegen partijen die de eerlijke concurrentie belemmeren. Spoorwegondernemingen die een internationale passagiersvervoerdienst willen starten moeten zich aan bepaalde regels houden. ACM ziet daarop toe.

2, Goederenvervoer: Internationale spoorverbindingen ofwel de spoorgoederencorridors, zijn belangrijk voor Nederland. De ACM zet zich in voor een goede afstemming tussen Europese beheerders van goederenvervoer. De ACM werkt op spoorgebied nauw samen met andere Europese toezichthouders in IRG-Rail (Independent Regulator Group Rail) om de samenwerking tussen Europese spoorbeheerders te verbeteren.

3. Beheer: ProRail als spoorbeheerder moet alle vervoerders gelijk behandelen: ze moeten op basis van dezelfde voorwaarden capaciteit toegekend krijgen. De ACM ziet erop toe dat ProRail de kosten transparant in rekening brengt en hierbij geen onderscheid maakt tussen vervoerders.

Website
Als toezichthouder hebben wij erg veel aan de kennis die binnen Railforum wordt gedeeld
Annemarie Sipkes, Directeur Telecom, Vervoer en Post