AT Osborne

De inrichting van de leefomgeving bepaalt in belangrijke mate het welzijn van de mens. Denk aan goede huisvesting, toegankelijke infrastructuur, een schoon en veilig milieu en hoogwaardige gezondheidszorg.

Bij AT Osborne dragen we daar al sinds 1967 aan bij met duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Een aanzienlijk deel van onze dienstverlening betreft, mobiliteit, openbaar vervoer en spoor. Binnen de spoorsector kennen we de partijen goed en zijn we in staat om partijen op inhoud en proces aan tafel te krijgen en voortgang te laten boeken.

Wij vervullen met regelmaat advies- en managementrollen voor complexe opgaven zoals het opstellen en verlenen van de concessie voor het hoofdrailnet, het managen van ov-concessie, de implementatie en doorontwikkeling van de ov-chipkaart, de uitvoering van het programma PHS, de uitrol van ERTMS, de realisatie van Nieuwe Sleutelprojecten, het robuuster maken van de Brabantroute en de uitbouw van grensoverschrijdende spoordiensten.

Onze ervaren project- en procesmanagers, contractmanagers, managers projectbeheersing en omgevingsmanagers werken op sleutelposities aan complexe ov-projecten als de Noord/Zuidlijn, de ombouw van de Amstelveenlijn en grensoverschrijdende treindiensten tussen Eindhoven en Duitsland. Eerder werkten we aan internationale spoorprojecten als de Betuweroute en HSL-Zuid. Bijzonder in onze dienstverlening is dat wij daarnaast beschikken over adviseurs op het gebied van bestuur, organisatie en governance en eigen hooggekwalificeerde juristen en advocaten in huis hebben op het gebied van omgevingsrecht en aanbestedingsrecht.

Website
Benutten van elkaars unieke kennis maakt de sector sterker
Erik van der Veen, Senior Adviseur