AssetPouwer

AssetPouwer is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in assetmanagement. Wij helpen onze klanten met het beheren van hun assets, zodat deze een maximale bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie.

Klanten van AssetPouwer zijn bedrijven en organisaties die complexe of kostbare assets bezitten, beheren of onderhouden. Daarbij staat een goede balans tussen prestaties, risico’s en kosten centraal. Eigenaren, beheerders en onderhouders van materieel en infrastructuur (heavy- en lightrail) maken een belangrijk deel uit van deze organisaties.

De drijvende kracht achter AssetPouwer is Adrie Pouwer. Hij heeft een brede, 15 jaar lange, ervaring op het gebied van assetmanagement in de spoorwegsector. Zijn ervaring strekt zich uit over de hele levenscyclus van assets; van investeringen tot onderhoud en exploitatie. Hij heeft zowel een helicopterview op strategisch-tactisch niveau als praktische ervaring op technisch inhoudelijk vlak. Als regelmatige deelnemer aan conferenties en lidmaatschap van onder andere het Institute of Asset Management en NEN/ISO commissies, volgt en beïnvloedt hij de ontwikkelingen actief.

AssetPouwer levert diensten op zowel strategisch-tactisch niveau als op operationeel niveau. Deze koppeling waarborgt een holistische aanpak én praktische uitvoerbaarheid. Voorbeelden van diensten die AssetPouwer levert:

  • Gap analyse / maturity scan ISO 55001 – assetmanagement
  • Begeleiden van verbeteringen in uw assetmanagement (systeem)
  • Training ISO 55000 – assetmanagement
  • Workshops met de Assetmanagement Game
  • Ondersteuning bij aanbestedingen en contract management (opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde)
  • Opstellen van business cases
  • Uitvoeren van risico analyses

Website
Slimmer omgaan met onze assets kan alleen samen
Adrie Pouwer, Consultant Assetmanagement