ADSE Consulting and Engineering

ADSE is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau actief in de Mobiliteit (Infrastructuur en Rail), Aerospace en Defensie markt. Als veelzijdige en gedreven dienstverlener vindt u ons waar een systematische aanpak en technisch inzicht cruciaal zijn voor procesverbetering, productontwikkeling en efficiency. We bedenken, structureren, nemen uit handen en letten steeds op verbetering. Van advies tot uitvoering vinden we samen met de klanten oplossingen. Onze kracht ligt in de specificatie, integratie en certificatie van technische oplossingen en het daarbij behorende technisch project management. Daar hebben we de mensen en methodieken voor.

Wij ondersteunen alle partijen in de levenscyclus van complexe systemen, van fabrikant tot gebruiker en onderhouder. Samen met onze klanten zoeken we, op het raakvlak van techniek en organisatie, naar oplossingen voor ontwikkelingsvragen en –knelpunten en helpen deze in te voeren.

Zo worden ideeën van onze klanten maakbaar en de uitvoering beheersbaar. Dit is onze wereld, waarin we al 20 jaar succesvol zijn.

Website
Binnen Railforum geldt: ervaring delen is kennis vermenigvuldigen
Jeroen Brandse, Senior Consultant