When Science Meets Practice | Lessen van 5 jaar Kenniskring Systeemintegratie

Datum:Donderdag 11 november 2021
Tijd:09.00 tot 13.00 uur
Locatie: MIJN Torpedoloods, Stationsweg 43, Hoek van Holland

Op 11 november bespraken de aanwezige leden de tien patronen en vijf aanbevelingen (zie hieronder) van promovendus Yawar Abbas met elkaar.

Uit alle reacties bleek dat men de patronen herkent en met de aanbevelingen aan de slag wil, ook binnen Railforum verband. Railforum kan mensen en organisaties verbinden en het gezamenlijke belang centraal houden. Daarnaast biedt Railforum een veilige omgeving om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook is het mogelijk bij Railforum om mensen vanuit het management en werkvloer bijeen te brengen, en m.m.v. de Jonge Veranderaars ook jongere collega’s te betrekken.

Men wil ook de praktische succesverhalen met elkaar blijven delen, wat ging er goed en waardoor lukt dat? Hierdoor wil men de theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen.

De kernploeg systeemintegratie heeft voldoende input gekregen voor een boeiend programma voor het komend jaar.

Downloads

Introductie SIRA | Jan Braaksma, Universiteit Twente:
SIRA het onderzoek | Yawar Abbas, Universiteit Twente:
Reflectie vanuit praktijk | Iwan Arts, Gemeente Rotterdam:
Over het evenement

 

 

In de Railforum Kenniskring Systeemintegratie zijn de afgelopen vijf jaar veel kennis en ervaringen uitgewisseld. Een promovendus van de Universiteit Twente onderzocht en analyseerde al het materiaal. Hij kwam tot tien herkenbare, ongewenste en hardnekkige systeemintegratiepatronen.

  1. Subsystemen worden niet op integrale manier beheerd
  2. Niemand heeft een overzicht over het hele systeem en er is behoefte aan collectieve wijsheid
  3. Financiering is versnipperd, zodat oplossingen in andere delen van het systeem niet uit andere delen kunnen worden gefinancierd
  4. Veel beslissingen worden te top-down genomen zonder de werkvloer erbij te betrekken
  5. Problemen met wetgeving en veiligheidsnormen op Europees en Nederlands niveau
  6. Veranderende risico’s (vanwege veranderingen in technologie, beleid, of regelgeving, onder anderen)
  7. Verschillende (ontwikkelings- en test-) life cycles van componenten in het systeem
  8. Oplossingen worden te snel gevonden of opgelost zonder een degelijke analyse van de onderliggende oorzaken
  9. De samenwerking verslechtert zodra het gespannen wordt
  10. Gebrek aan vertrouwen

Om deze patronen te doorbreken komt hij met vijf aanbevelingen die we graag met elkaar bespreken. Als praktijk casus nemen we de Hoekse Lijn, een deel van het metronet van RET waar ook goederentreinen gebruik van maakten en weer moeten gaan rijden. Hier spelen namelijk veel dilemma’s over de grenzen van systemen van o.a. RET, ProRail en railgoederenvervoerders heen. Programmamanager Iwan Arts reflecteert op de studie en laat ons buiten de praktijk zien.

Deze mensen waren erbij:

Bram Arts Adviseur Spoorwegtechniek, Movares
Michiel Blaauboer Teammanager Stations & Consultancy, Sweco
Ewoud de Borst Senior Consultant, Arcadis
Jan Braaksma Hoofddocent, Universiteit Twente
Jeroen Brandse Sr Business Consultant, ADSE
Robin Coester Directeur, Stevin Technology Consultants
Adriaan Eigenraam Safety Manager, RET
Jeffrey Geudeke Ontwerper Baan- en Spoorwegbouw, Movares
Mark Golstein Chief Engineer, NS Trein Modernisering
Niels van der Hoog Associate Director, Royal Haskoning DHV
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Carlus van Maarschalkerweerd Manager R&D, Pilz
Jeroen Mooij Directeur, Stichting Holland Spoor
Roel Okhuijsen Directeur NM & ERTMS, Nederlandse Spoorwegen
Menno Olman Associé, Berenschot
Mohammad Rajabali Nejad Assistant Professor, University of Twente
Merishna Ramtahalsing PhD candidate, Universiteit Twente
Liselotte Rijnders-Gijsbers Techniek Strateeg, ProRail
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Jetze Tjalma Netherlands Representative, Railistics GmbH
Cees Tommel Integraal Opdrachtgever Trambedrijf, Provincie Utrecht
Jaap Ton Senior adviseur rail, Sweco Nederland bv
Joan van der Veen Communicatieadviseur, Gemeente Rotterdam
Jan Verbeek Senior Consultant, ADSE bv
Frank Walenberg Directeur, Walenberg Rail Assessment