When Science Meets Practice | Digitale ongelijkheid in slimme mobiliteit

Datum:Donderdag 23 januari 2020
Tijd:15.00 tot 17.30 uur
Locatie: Seats2Meet, Moreelsepark 65, Utrecht
Downloads

Introductie | Niels van Oort:
Toegang geweigerd | Anne Durand:

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland.

Digitalisering verandert onze dagelijkse mobiliteit, via chipkaarten, digitale reisinformatie, apps en nieuwe MaaS-concepten. Slimmere mobiliteit biedt veel voordelen, zoals gepersonaliseerde informatie en meer reisopties. Ook kan het bijdragen aan een groeiend gebruik van collectieve mobiliteitsdiensten.

Helaas blijkt niet iedereen in staat de digitale transformaties in de mobiliteitsdiensten bij te houden of ermee om te gaan. De afhankelijkheid van ICT voor mobiliteit kan voor sommige mensen zelfs nadelig uitpakken, waardoor ongelijkheid ontstaat. Dit kan leiden tot (meer) sociale uitsluiting en vervoersarmoede. Anne Durand doet onderzoek naar dit fenomeen. Vanuit haar onderzoek spraken we met elkaar over mogelijke oplossingen om dit te voorkomen. Extra aandacht was er voor het behouden en aanbieden van alternatieven zoals menselijk contact, in servicepunten of via de telefoon.  Vooral bij nieuwe commerciële MaaS diensten ontbreken die vanaf het begin. Discussiepunt is wel welke partij deze extra kosten moet betalen, de overheden of vervoerders? Extra onderzoeksvraag is wat we eigenlijk weten van de groep die het openbaar vervoer nu volledig mijdt. Zij zijn vaak niet vertegenwoordigd in onderzoeken vanwege dezelfde drempel van digitalisering.  Railforum beziet welk vervolg nuttig is. Suggesties zijn welkom via info@railforum.nl

Programma

15.00uInloop
15.30uWelkom | Corina de Jongh, Railforum en Niels van Oort, TU Delft
15.40uToegang geweigerd: digitale ongelijkheid in het slimme mobiliteitstijdperk | Anne Durand, KiM en TU Delft
16.00uErvaringen uit de praktijk:
• Steffie.nl
• Rob van der Bijl | Favas.net
• Bram Hansma | OV Ombudsman
• Marcel Sloot | CROW
• Peter Cuijpers, NS
16.30uGezamenlijk verkennen van oplossingen
17.15uAfsluiting met aanbevelingen
17.30uNetwerkborrel

Deze mensen waren erbij:

Rob van der Bijl Eigenaar/directeur, RVDB Urban Planning / Lightrail.nl
Daphne Blaauw Asset Manager Tram & Bus, RET
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Patricia van Caubergh Productmanager Reisinformatie, RET
Robin Coester Directeur, Stevin Technology Consultants
Anne Durand Onderzoeker, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Gerbrand van den Eeckhout Ontwikkelmanager, Arriva
Hans Ende Bestuurder, Reizigersvereniging ROVER
Fokko Feenstra Programmamanager, Laakse Huijs
Roelant Groen Business Consultant, Royal HaskoningDHV
Anique Haaring Gebruiker niet verwijderen, is eigenaar van pagina's, Railforum/ BEHEER!!!!!!
Peter Hendriks Rail Systems Engineer, ProRail
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Sander Koopman Beleidsadviseur Informatiebeleid, ProRail
Dominique van den Langenberg Projectleider, RET
Emilie Lever-Puylaert Communicatieadviseur, RET
Niels van Oort Co-director, Smart Public Tranpsort Lab
Ge-Jé Overschie Eigenaar, Darius BI
Alwin Pot Vakspecialist Logistieke Ontwikkeling, ProRail
Max Sampimon Afstudeer student, TU Delft
Leon Schrijver Projectleider/Adviseur, Sweco
Marcel Sloot Sr. Adviseur OV, CROW
Rikus Spithorst voorzitter, Maatschappij Voor Beter OV
Piet Steigstra Marketing en projectleiding, Bizart
Jan Swanepoel Senior Consultant: Integratiemanagement, Arcadis
Edwin Winterkamp Accountmanager, InTraffic
Fulco Zee Programmamanager Capaciteitsverdeling, ProRail B.V.
Toon Zijlstra Senior wetenschappelijk onderzoeker, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid