TransiRede 2022 | Brede welvaart vraagt bredere kijk dan openbaar vervoer

Datum:Dinsdag 15 maart 2022
Tijd:14.00 tot 16.30 uur
Locatie: Online of bij ZZIIN op station Den Haag CS, Koningin Julianaplein 10, Den Haag
Downloads

Over het evenement

Precies een half jaar voor de troonrede verkenden we de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze sector. Dit jaar stond de vierde editie van de TransiRede in het teken van de brede welvaart.

Saskia Kluit hield een duidelijk betoog waaruit bleek dat we veel breder moeten denken dan alleen aan het ov als we mobiliteit als basisrecht zien voor iedereen. Hans Voerknecht voegde hier het belang van een verstedelijkingsstrategie aan toe. Erik Mink en Liselotte Bingen lichtten het overheidsbeleid toe en toonden de integrale samenhang van tal van thema’s op een slide. Ronald Haverman prikkelde de gasten vanuit zijn toekomstbeelden met aandacht voor gedeelde mobiliteit.

Het panel benoemde dat deelmobiliteit met name werkt als er een cultuur bij de mensen is om hier gebruik van te maken. Men moet kijken welke behoeften er zijn en minder aandacht besteden aan modellen en tabellen. Het vraagt om bestuurlijke moed om data te gebruiken in plaats van oude modellen. Werk bestaande data uit en neem daarin ook de data van niet-ov reizigers mee. Wethouder Egbert de Vries kon tijdens het podiumgesprek tal van voorbeelden noemen waarin maatwerk geboden wordt. Dit vraagt echter moed van alle betrokken partijen, ook van werkgevers. Talitha Koek onderschreef deze pragmatische aanpak, zeker met een vergrijzende bevolking. Ben Geurts stelde dat hij vanuit I&W probeert in te spelen op de dynamische ontwikkelingen in de mobiliteitsbehoeften. Aandachtspunt blijft het verdelingsvraagstuk.

Derk Loorbach hield sprekers en publiek een spiegel voor. Hij stelde dat we nog veel te veel vanuit de bestaande systemen denken en werken en dat de transitie ons meer overkomt, dan dat we er actief op anticiperen. Hij ziet liever een sector die met een grotere wendbaarheid vanuit een ideaalbeeld werkt aan de gewenste mobiliteit voor iedereen.

Programma:

14.00uWelkom door Jos van Kleef, bestuurslid Railforum
14.05uBrede Welvaart verzet bekende piketpaaltjes: hoe houdt het ov zijn maatschappelijke voorsprong? | Saskia Kluit, Goudappel en voorzitter Rover
14.20uSociale welvaart:
Nieuw perspectief voor mensen die vaak aan de kant blijven staan | Hans Voerknecht, Een Nieuwe Kijk
14.35uEconomische welvaart:
Wat de impact van brede welvaart op het mobiliteits- en OV-beleid en vraagt dit om alternatieve indicatoren? Liselotte Bingen en Eric Mink, ministerie IenW
14.50uMilieutechnische welvaart:
Hoe maken we van het OV de meest duurzame vorm van vervoer, ook in de toekomst? | Ronald Haverman, Provincie Zuid-Holland
15.05uPanel over welke kansen en bedreigingen urgent zijn en nadere uitwerking vragen |
Ben Geurts, ministerie IenW | Egbert de Vries, gemeente Amsterdam | Talitha Koek, De Argumentenfabriek
15.35uReflectie: Gaan we breed en snel genoeg? | Derk Loorbach, DRIFT
15.45uEinde online sessie en op locatie starten tafelgesprekken rondom de drie thema’s
16.30uNetwerkborrel op locatie

Deze mensen waren erbij:

Roel Aldenkamp Dir. Marketing & Sales GTS Nederland, Thales Nederland
Albert Allaart Adviseur, Gemeente Rotterdam
Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Gerjan van Asch Inkoper, NS
Chris Beghin Strategisch Adviseur , Keolis
HJ Bergveld Senior Adviseur, Arcadis
Erik Bijlsma Manager Markt Infrastructuur, TNO
Liselotte Bingen Innovatie in Mobiliteit, Min IenW
Arie Bleijenberg Eigenaar/directeur, Koios strategy
Klaas Boersma Strategisch adviseur masterplanning, Royal Schiphol Group
Joost Bolck Business Development Manager Transportation, Mott MacDonald
Ans Bouwmeester Accountmanager, ProRail
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Robin Coester Directeur, Stevin Technology Consultants
Ingrid Cozijnsen Financieel adm. medewerker, Railforum
Fred Dissel Business Unit Manager , Siemens Mobility BV
Jan Willem Fortuin Zuid-Holland, Rover
Samir el Gamal Senior adviseur duurzame mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Ben Geurts Directeur ASA, Ministerie van I&W
Ronald Haverman Strateeg mobiliteit en milieu, Provincie Zuid-Holland
Luuk Huttenhuis Senior beleidsmedewerker OV en Spoor, Ministerie van I&W
Stefan Jak Beleidsadviseur Ruimte, ProRail
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Jos van Kleef Algemeen directeur, Goudappel Groep
Gerard Klein Nulent Managing Director, Voith Turbo B.V.
Saskia Kluit Studio Kluit, Studio Kluit
Talitha Koek Chef Duurzaamheid , De Argumentenfabriek
Erik Koopman Business Development Manager, Siemens Mobility B.V.
Ariëns Kruijt Hoofd Netwerken, DOVA
Hans J.A. van Leeuwen Onafhankelijk zelfstandig consultant, nvac - noise vibration air control
Derk Loorbach Directeur en hoogleraar, DRIFT
Ted Luiten Senior adviseur, Ministerie van I&W
Marc Maartens dagvoorzitter, docent & toezichthouder i.o., MMa
Tessa Matser Business Consultant, InTraffic
Eric Mink Programmamanager, Ministerie van I&W
Gerrit Nieuwenhuis Voorzitter, NVBS
Ron Nohlmans Senior adviseur spoor, Gemeente Eindhoven
Geerten Peek Industry lead Mobility & Logistics, Supply Value
Tania Rademaker Relatiemanager, 9292
Alexander Robertus Projectsecretaris, Programma MoVe, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Kyllian Roetert Goudappel
Robert Jan Roos Adviseur mobiliteit, RHDHV
Joris Slaats Trainee, Strukton Rail Equipment
Luuk Spanjaards Consultant Mobiliteit & Logistiek, Supply Value
Iris Stofberg Management trainee, Arriva
Erland Tegelberg Managing Consultant, Rail=Consult
Rob Tiemersma Senior Adviseur Mobiliteitsbeleid, Gemeente Utrecht
Pim Uijtdewilligen Programmamanager OV, MRDH
Joost Vinkenvleugel manager duurzaamheid, ProRail
Hans Voerknecht Een Nieuwe Kijk, Een Nieuwe Kijk
Egbert de Vries Wethouder Verkeer en Vervoer, Gemeente Amsterdam
Ruud Walvius Adviseur Strategische Duurzaamheid, ProRail
Marten Westeneng Beleidscoördinator, Samenwerkingsverband DOVA
Hielke Zandberg Adviseur, ProRail