Seminar | Spoortrillingen in het Railcenter

Datum:Woensdag 08 juni 2022
Tijd:13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Railcenter, Soesterweg 244, Amersfoort

Tijdens deze bijeenkomst deelden de diverse sprekers hun kennis en aanpak rondom het meten, berekenen, voorkomen en beperken van spoortrillingen. Conclusie was dat er nog veel moet gebeuren en dat het van belang blijft om elkaars kennis en ervaringen te delen. Marktpartijen lieten enkele innovaties zien die bijdragen aan verminderen van overlast door spoortrillingen. De komende maanden consulteert ProRail de markt voor innovaties die als pilots uitgetest worden. Op 1 december komen we weer bijeen om o.a. hiervan de voortgang te bespreken en ons verder te verdiepen in uniforme meet- en rekenmethodes. Op 28 september is er een bijeenkomst over voorkomen en beperken van booggeluid, zowel bij treinen, metro’s en trams.

Downloads

Seminar Spoortrillingen | Hans J.A. van Leeuwen, NVAC:
Het rekenen | Arnoud Kok, RIVM:
Meten van trillingen | Pieter Boon, We-Boost:
Verminderen spoortrillingen | Edwin Aerts, Alom:
Spoortrillingen | Roy Tervooren, GMT:

Programma:

13.30uInloop
14.00uWelkom en introductie | Hans J.A. van Leeuwen, voorzitter
14.10uVoortgang innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen | Geraldine Woestenenk, ProRail
14.30uHet rekenen | Arnaud Kok, RIVM
14.50uHet meten | Pieter Boon, We-Boost
15.10uWat werkt wel, en wat werkt niet?
15.30uPauze
16.00uPitches over innovaties
16.30uAfsluiting en vervolg | Hans J.A. van Leeuwen
17.00uNetwerkborrel in combinatie met het Railcafé

Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, wetgeving en tal van oplossingen mogelijk. Voor trillingshinder zoeken we nog naar de beste meet- en rekenmethodes en de beste maatregelen om spoortrillingen te voorspellen en te voorkomen. Ook voor eventuele wetgeving is het belangrijk dat we meer uniform meten en rekenen.

Om kennis op te doen en om meer innovaties te realiseren om spoortrillingen te beperken is er de ‘innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen’. Deze bespraken we met elkaar op 10 februari tijdens een online Meetup. We delen deze keer met elkaar waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we heen gaan met betrekking tot rekenen en meten. Daarnaast praten we je bij over de stand van zaken, wisselen we kennis en ervaringen uit en zijn er enkele inspirerende pitches. Na afloop is er een netwerkborrel, gecombineerd met het Railcafé waar we ook andere collega’s uit de railsector verwachten.

Deze mensen waren erbij:

Edwin Aerts Directeur, Alom Railway engineering & supply
Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Wietse Bruinsma Marketing Adviseur , Rail Cargo
Gerhard Burgmeijer Directeur, FSP-Rail BV
Ingrid Cozijnsen Financieel adm. medewerker, Railforum
Stijn Debets Systeemspecialist, Prorail
Gerrit Jan Dijkgraaf Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Peter van der Es Inspecteur Baan, GVB Infrabedrijf
Chris Geurts Senior Consultant, TNO
Leo te Hennepe Technical Director, GMT Benelux bv
Martin Hiensch Specialist Mechanica, DEKRA Rail
Cor van Hierden Senior Hoofdplanoloog, Gemeente Amsterdam
Paul Holscher Specialist dynamica, Deltares
Seppe Hoogzaad vakspecialist omgevingseffecten, ProRail
Nils IJntema Specialist Omgevingseffecten, ProRail
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Arnaud Kok Wetenschappelijk medewerker, RIVM
Gijs Kreike Projectmanager, Sweco
Hans J.A. van Leeuwen Onafhankelijk zelfstandig consultant, nvac - noise vibration air control
Ron Maas Directeur, Sensornet
Christian Malek Stafmedewerker energie & milieu, NS
Eric Mohringer CCO, DEKRA Rail
Jasper Peen Senior Consultant, Ricardo Rail
Mark van den Rijen Operationeel directeur, Alom bv
Tryfon Roelofs Vakspecialist geluid en trillingen, ProRail
Lennie Siesling Accountmanager, Movares
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Erland Tegelberg Managing Consultant, Rail=Consult
Roy Tervooren Managing Director, GMT Benelux BV
Tom Verbeeten Commercieel manager, Alom
Paul de Vos Directeur eigenaar, Satis
Frank Witt Technisch Manager, GMT Benelux
Geraldine Woestenenk Vakspecialist Omgevingseffecten, Prorail
Hielke Zandberg Adviseur, ProRail