Scenarioverkenning toekomst van opstelterreinen

Datum:Woensdag 04 december 2019
Tijd:13.30 tot 17.30 uur
Locatie: Movares, Daalseplein 100, Utrecht

Wat een energie maakte deze bijeenkomst los! Dit was de derde bijeenkomst uit een reeks van drie waarin we zochten naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor opstel- en behandelruimte voor het groeiend aantal railvoertuigen. Deze keer gingen ruim 80 deelnemers aan de slag met de vraag ‘wat is er nodig om de ideeën uit de vorige sessies te realiseren?’
1. Een Nederland zonder grote emplacementen, bijvoorbeeld door te werken met pitstops.
2. Meervoudig ruimtegebruik.

Samenwerking tussen ondernemers en ambtelijke organisaties wordt als een kritische succesfactor beschouwd. Om die gedachte kracht bij te zetten presenteerde de deelnemers in die combi ook hun resultaat van de dag. Zodra er voertuigen en rails bij betrokken zijn is de sector geneigd te denken dat men ook zelf de hoofdregie moet hebben, maar dat hoeft misschien niet. Zorg voor een gezamenlijke visie met commerciële en marktvreemde partijen en laat iedereen vanuit zijn eigen belang bijdragen. Toon lef en begin! Dat kan soms ook eerst klein met een pilot. Een businesscase op BV Nederland niveau ziet men ook als hulpmiddel om de overheid mee te krijgen.

Andere must haves op ‘korte’ termijn: digitale controles en betere bereikbaarheid van emplacementen d.m.v. tweezijdige in en uitgang.

Aan het einde van de middag confronteerde Johan Schouten de aanwezigen met de minstens net zo briljante ideeën van scholieren van het Technasium.

Downloads

Ans Bouwmeester | Toekomst is nu: De uitdaging!:
Cors Bergmans | Scenario's:
Erik van der Peet | Railsysteem van de toekomst:
Johan Schouten | Opstellen en behandelen: Pubers en hun voorstellen:

Hieronder de tekeningen van Auke Herrema, cartoonist

 

Over het evenement

Tijdens deze scenarioverkenning kijken we naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor opstel- en behandelruimte voor het groeiend aantal railvoertuigen (treinen, locomotieven, wagons, metro’s en trams). De ruimte in Nederland, en dan met name in stedelijk gebied, wordt steeds schaarser. Daarnaast worden de milieu eisen voor geluid, trillingen en fijnstof steeds strenger. De ruimte om railvoertuigen in de centra van steden op te stellen en te servicen staat dus onder druk, terwijl de behoefte aan extra ruimte toeneemt. Gelukkig bieden innovaties in techniek, processen en besturing alternatieven. Deze verkennen we met elkaar om te komen tot een nieuwe toekomst voor opstellocaties die de groei faciliteren, minder ruimte vragen, minder hinder geven en de kosten verlagen. Als jij hierover creatief en met open geest wilt meedenken zien we je graag!

Programma

13.30uInloop
14.00uWelkom en korte inleiding | Ans Bouwmeester
14.10uVijf archetypen voor meervoudig benutten van opstelterreinen | Cors Bergmans, ProRail
14.20uHoe ziet railvervoer zonder opstelterreinen er uit? | Erik van der Peet, Arcadis en Maarten Evertse, ProRail en Frank Behr, Movares
14.40uHoe kunnen we de ruimte meervoudig gebruiken? | Dick van Os, Arcadis en Erland Tegelberg, Strukton Rail
15.00uWelke governance en rol- en taakverdeling is hiervoor wenselijk? | Jos Holtzer, NS
15.15uPauze
15.45uVerdere verkenningen in drie groepen
17.00uTerugkoppeling per groep | vaststellen vervolgacties
17.30uBorrel

Deze mensen waren erbij:

Reinier Balkema Adviseur geluid, Gemeente Utrecht
Frank Behr Senior adviseur, Movares
Cors Bergmans Projectmanager, ProRail
Matthijs Bessems Bouwmanager, ProRail
Gerard Boink Accountmanager, VolkerRail Nederland BV
Frederic Bonnay Systems Architect, Thales
Marja Boschloo Assistent projectleider, Royal Haskoning DHV
Ans Bouwmeester Business Strategie, Movares
Arjan Brouwer Directeur, Brouwer Technology
Alfred Cardol Vakspecialist Behandelen en Opstellen, ProRail
Esther Dammers Systeemmanager, ProRail
Michelle Dekker opdrachtgever infra ov, MRDH
Greet Eijkelenboom Planontwikkelaar, ProRail
Margreet Elbers Capaciteitsverdeler, ProRail
Guido Evers Jurist , Ministerie van IenW
Maarten Evertse Projectmanager, ProRail
Michel Farro Senior Projectmanager, Prorail
Danny Giesbers Adviseur Assets, GVB
Janthijs de Haan Manager Verwerving, BAM Infra Rail bv
Anique Haaring Communicatie- en Eventmanager, Railforum
Michiel Haffmans Accountmanager, Movares
Jan Herman Hendriks adviseur Metrobouw, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Auke Herrema Cartoonist
Remco van Herten Adviseur Assetstrategie, NS Reizigers
Cor van Hierden Senior Hoofdplanoloog, Gemeente Amsterdam
Lucas van der Hoeven Adviseur Railverkeerstechniek, Royal HaskoningDHV
Jos Holtzer Programmamanager, Nederlandse Spoorwegen
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Gerard Hoogveld Accountmanager, DEKRA Rail
Nils IJntema Specialist Omgevingseffecten, ProRail
Frits Immers Managing Director, Movares Europe B.V.
Inez de Jong Programmamanager metro, GVB
Paolo de Jong Directeur/eigenaar, De Jong RailTraffic and System Consult
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Louk Kamp Software Support Specialist, Movares
Jan van der Kolk Product Manager , Strukton Rail
Jan Koning Strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.
David Koopman Consultant Rail, Royal HaskoningDHV B.V.
Niek van de Koppel Maintenance & Reliability Engineer, HTM Personenvervoer NV
Rene Koppert Programmamanager Opstellen, ProRail
Jacco Kroese Sr. Accountmanager, Movares
Erwin Matthijsse Tendermanager, Dura Vermeer Railinfra BV
Evelien van der Meel Adviseur Railstudies, Sweco
Rob Mersmann Projectmanager, Prorail
Gijs Moesman Projectcoördinator , Dura Vermeer
Kaj Mook Sr Managing Consultant, Berenschot Groep BV
Henri Olink Projetmanager Innovatie, ProRail
Dick van Os Senior Adviseur, Arcadis
Mark Palte Projectmanager, NS
Erik van der Peet Senior Adviseur Behandelen & Opstellen, Arcadis Nederland BV
Saskia Pennings Business Consultant, Movares
Alwin Pot Vakspecialist Logistieke Ontwikkeling, ProRail
Adrie Pouwer Consultant assetmanagement, AssetPouwer
Jaap Prins Railverkeerskundige, ProRail
Johan Schouten Programma manager, ProRail
John Schouwenaars Programmamanager Capaciteitsverdeling , ProRail Capaciteitsmanagement
Lennie Siesling Accountmanager, Movares
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Kees Sluiter Systeemspecialist OI & OB, ProRail
Hans Smit Accountmanager Gebruik, Metro en Tram, gem. Amsterdam
Cees Smit Adviseur veiligheid, Arcadis
Frank van der Snoek Capaciteitsmanager, ProRail
Thomas Stadhouders Ontwerpleider, BAM Infraconsult
Vesna Stevovic Opdrachtgever BenO railvortuigen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Erland Tegelberg Managing Consultant, Strukton Rail
Jeroen Ter Meer Programmamanager Duurzaamheid, ProRail
Rob Timmermans Programma manager Sprinter Nieuwe Generatie, NS Techniek
Iris Versloot Technische Specialist Vastgoed, HTM
René Wessel Asset Engineer, NS
Fulco Zee Programmamanager Capaciteitsverdeling, ProRail B.V.