Ledenvergadering | Persoonlijk – Verplaatst

Datum:Dinsdag 14 april 2020
Tijd:14.30 tot 17.30 uur
Locatie: Thales, Bestevaer 45, Huizen

Deze besloten bijeenkomt voor hoofdleden van Railforum wordt vooralsnog verplaatst naar 22 juni.

 

 

We zien je graag bij de ledenvergadering van Railforum op maandag 22 juni. We stellen de jaarstukken 2019 en de nieuwe contributies vast en blikken vooruit op programma 2020-2021.

Binnen Railforum is Smart & Safe een belangrijk thema en we leggen nadruk op “Van Information Technology (IT) naar Operational Technology (OT)” en andersom. We staan midden in de digitale transformatie die enorme impact heeft op onze eigen organisaties maar vooral ook op de reiziger en verlader. Voorafgaand aan de ledenvergadering geven collega’s van Thales een kijkje achter de schermen. Dit gebeurd langs de vier pijlen van de digitale transformatie: Cyber Security, Connectivity, Artificial Intelligence en Data analytics.

Demo’s & rondleidingen over concrete vraagstukken, zoals:

 • Hoe koppelen we Mobilty-as-a-Service oplossingen aan het ov.
 • Wat doet een ethisch hacker?
 • Wat is Artificial Intelligence en hoe kan ik het ethisch inzetten.
 • Hoe kan ik de data uit mijn systemen uitnutten voor operational excellence.

Dit zijn maar een paar vraagstukken die de revue zullen passeren. Dus benut deze unieke kans!

Programma

[table “93” not found /]

Agenda ledenvergadering

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 12 december 2019
 3. Goedkeuring jaarcijfers en jaarrekening 2019
 4. Presentatie en vaststelling gedifferentieerde contributie Railforum
 5. Programma tweede helft 2020
 6. Herbenoeming twee bestuursleden en benoeming nieuw bestuurslid op voordracht van bestuur
 7. Rondvraag

Parkeren
Overal rondom Thales kan gratis geparkeerd worden. Mocht er rondom de haven geen plek zijn, dan is er dichtbij een grote parkeerplaats bij het sportcomplex.