Meetup | Wat betekent betalen naar gebruik voor de railsector?

Datum:Maandag 13 juni 2022
Tijd:16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Online, Thuis, Voor je beeldscherm

In deze meetup kregen de deelnemers 3 pitches vanuit verschillende perspectieven in het kader van betalen naar gebruik, ook wel rekeningrijden genaamd.

Luuk Spanjaards van Supply Value informeerde de aanwezigen over de plannen van de overheid rondom rekeningrijden. Hoewel de invoering op zijn vroegst pas in 2030 is, peilden we de interesse rondom dit onderwerp. Andrike Mastenbroek van NS ging in op pricing en welke perceptie mensen doorgaans hebben als het gaat om prijsbeleving bij de trein en bij de auto. Tenslotte presenteerde Geordie Kooiman van de ANWB een onderzoek over dit onderwerp; hoe denkt de consument over betalen naar gebruik?

Via een aantal stellingen werden de meningen van de deelnemers gepeild. Gemiddeld genomen verwachtten de deelnemers een beperkte impact van betalen naar gebruik op de OV-sector. Er zijn diverse andere aspecten die meer invloed hebben zoals benzineprijzen en gedrag van mensen. Het ontbreken van een goed OV-alternatief buiten de randstad werd ook genoemd, dit is dan met name van toepassing op de mensen die met de auto reizen. Daarnaast verwachtte een overgroot deel van de deelnemers van de meetup dat het gedrag niet of nauwelijks beïnvloed zal worden door betalen naar gebruik.

Het was een boeiende sessie waarin we de werelden van autogebruik en OV-gebruik naast elkaar konden leggen onder de noemer ‘betalen naar gebruik’.

De presentatie consumentenonderzoek over betalen naar gebruik van Geordie Kooiman, ANWB is begin juli op te vragen bij Silvan Ammeraal. Stuur een mailtje naar Silvan.

 

Downloads

Aanleiding en scenario verkenning | Luuk Spanjaards, Supply Value:
Het vervoerseconomisch perspectief | Andrike Mastebroek, NS:

 

Over het evenement

Programma:

16.00uWelkom en introductie
16.05uAanleiding en scenario verkenning | Luuk Spanjaards, Supply Value
16.15uHet vervoerseconomisch perspectief | Andrike Mastebroek, NS
16.25uPresentatie consumentenonderzoek over betalen naar gebruik | Geordie Kooiman, ANWB
16.35uVragen en discussie met deelnemers
16.55uInventariseren vervolgonderwerpen voor Railforum agenda
17.00uAfsluiting

Voor een treinkaartje van A naar B betalen we een vast bedrag, net als voor een vliegticket. Als we de daadwerkelijke kosten voor een autorit van A naar B willen weten, dan wordt het een stuk complexer. Vanaf 2030 voert de overheid rekeningrijden in, oftewel betalen naar gebruik voor de auto. Welke effecten kan dit hebben voor de railsector en hoe kunnen we hierop inspelen? Interessant om verder te verkennen…

Supply Value doet onderzoek naar deze ontwikkeling en deelt de laatste stand van zaken over rekeningrijden. NS geeft inzicht in pricing; hoe verwachten zij dat reizigers zullen gaan reageren? Tenslotte presenteert de ANWB een onderzoek over dit onderwerp; hoe denkt de consument over betalen naar gebruik?

Kortom, vanuit verschillende perspectieven geven sprekers presentaties over rekeningrijden en betalen naar gebruik. Daarnaast is er ruim tijd voor jouw inbreng en ideeën. Praat mee over deze interessante thema’s tijdens deze online Meetup! We hopen je te verwelkomen op dit online evenement om deze onderwerpen verder te verkennen. Jouw invloed, kennis, ervaringen en ideeën zijn daarbij zeer waardevol.

Deze mensen waren erbij:

Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Jan Reinier van Angeren Advocaat/partner, Stibbe
Netty Baartman Secretaris G4 Mobiliteit, Gemeente Utrecht G4
Chris Beghin Strategisch Adviseur , Keolis
Frank Behr Senior adviseur, Movares
Ella van den Berg senior adviseur, RET
Klaas Boersma strategisch adviseur masterplanning, Schiphol Group
Bas Bollinger Global Director Rail & Transit, Arcadis
Esra Broekhof projectleider OV, Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Ingrid Cozijnsen Financieel adm. medewerker, Railforum
Jon van Dijk Projectmanager Mobiliteit en Verkeer, HaskoningDHV Nederland BV
Gerbrand van den Eeckhout Ontwikkelmanager, Arriva
Chris Elsinga ME ICT, GVB
Jaap Feitsma Vervoerontwikkelaar, GVB
Sigurd Hauwert Mobiliteit, Provincie Zuid-Holland
Freek Hofker Programmamanager Transport, Prorail
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Erik van der Kooij Senior adviseur, APPM management consultants
Geordie Kooiman Teamlead mobiliteit en verkeersveiligheid, ANWB
Guus Kruijssen Programmamanager Smart Mobility, Provincie Noord-Holland
Ariëns Kruijt Hoofd Netwerken, DOVA
Alex van der Linden Projectmanager (NS ERTMS & NS ICNG), EP Square BV
Marc Maartens dagvoorzitter, docent & toezichthouder i.o., MMa
andrike mastebroek pricing expert, NS
Annelieke Melters Trainee, IenW
Arnoud Mouwen senior projectleider, Vervoerregio Amsterdam
Jordi Mulder Rail Systems Engineer, ProRail
Taco Schmidt strategisch adviseur duurzame mobiliteit, InterProvinciaal Overleg (IPO)
Paul Siderius Programmamanager, ProRail
Joris Slaats Student, Hogeschool Utrecht
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Mark Sloothaak Mobiliteitsontwikkelaar, NS
Luuk Spanjaards Consultant, Supply Value
Lisa Strijd Consultant, Verdonck, Klooster & Associates (VKA)
Ben Terpstra Project analist, ProRail
Mark Thoma Manager Commercie, Transdev
Vincent Weeda Prestatieanalist, ProRail