Meetup | Spoortrillingen, meer innoveren en aandacht voor beleving

Datum:Donderdag 10 februari 2022
Tijd:15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Online, Thuis, Voor je beeldscherm
Downloads

Railvervoer is een zeer duurzame modaliteit. Helaas veroorzaakt het soms, vooral in stedelijk gebied, hinderlijk geluid en trillingen. Voor geluid zijn normen, is er wetgeving en zijn tal van oplossingen mogelijk. Voor trillinghinder zijn deze normen er ook, maar in de praktijk blijkt hinder door trillingen moeilijk te voorspellen en te voorkomen. Ook omdat mensen hinder door spoortrillingen verschillend  ervaren.

Bij bestaande bebouwing zoeken we oplossingen in het beperken van trillingen, maar door de woningbouwopgave en beperkte ruimte in stedelijk gebied zien we dat men steeds dichter op bestaande railverbindingen woningen realiseert. Ook hierbij zijn dus zowel aan de bron als aan de gebouwen maatregelen wenselijk. De bewoners langs raillijnen klagen immers regelmatig over geluidsoverlast en over hinder door trillingen.

Graag praten we je bij over de stand van zaken. Komend voorjaar dient ProRail de laatste subsidieaanvraag in bij het ministerie, dus hoogste tijd om te inventariseren of we nog nieuwe innovatiekansen zien bij heavy en light rail. Tot slot willen we op deze middag ook stilstaan bij de beleving van spoortrillingen.

Om kennis op te doen en meer innovaties te realiseren om spoortrillingen te beperken is er de ‘Innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen’.

 

Programma:

15.00uWelkom en introductie door Hans J.A. van Leeuwen, NVAC
15.10uInnovatieagenda bronaanpak spoortrillingen | Rinka van Dommelen, ProRail
15.30uWat weten we van de beleving van spoortrillingen? | Irene van Kamp, RIVM
15.50u Inventariseren welke nieuwe kansen we zien o.l.v. Rinka van Dommelen en Mark Bakermans
16.20uMogelijke vervolgacties en afsluiting

 

Deze mensen waren erbij:

Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Mark Bakermans Senior adviseur geluid en trillingen, DGMR
Ron Bakker Technisch Adviseur, HTM
Roland Bal Technisch Adviseur, HTM Personenvervoer NV
Alexander Bal Senior Consultant, Royal HaskoningDHV
Theo Benjert Geluidadviseur, Gemeente Rotterdam
Joost de Bonte Sr. Accountmanager, VolkerRail
Roel van den Bosch Directeur, BoschSpoor
Andre Buikhuizen Programmamanager Publieke Mobiliteit, Provincie Groningen
Alfred Cardol Vakspecialist Behandelen en Opstellen, ProRail
Rob Cornelis Teammanager Omgevingseffecten, Sweco Nederland
Stijn Debets Systeemspecialist, ProRail
sander de bock Ingénieur geluid en trillingen, Infrabel
Jouke van Dijk Projectleider / Adviseur Railvoertuigen, GVB- Amsterdam
Gerrit Jan Dijkgraaf Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rinka van Dommelen Programmamanager IBS - Bronaanpak Spoortrillingen, ProRail
Dirk Dral ProductMarktManager, NS
Chris Elsinga ME ICT, GVB
Reinoud Fennema Adviseur, DGMR
Wybo Gardien Movares, Movares
Chris Geurts Senior Consultant, TNO
Adriaan Hagdorn Bedrijfsjurist, NS
Martijn Hamers PO, Swietelsky
Leo te Hennepe Technical Director, GMT Benelux bv
Cor van Hierden Senior Hoofdplanoloog, Gemeente Amsterdam
Seppe Hoogzaad vakspecialist omgevingseffecten, ProRail
Paul Hölscher Specialist dynamica, Deltares
Nils IJntema Specialist Omgevingseffecten, ProRail
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Eef Joosten Senior Inspecteur, ILT
Willard Kamerling Directeur, HTA-Rail
Irene van Kamp Senior onderzoeker, RIVM
Gerrit van Keulen Specialist Mechanica, Dekra Rail
Maarten Kneppers Adviseur lightrail, Movares
Stef Koelemeijer Productmanager, Vossloh ETS
Caroline Koiter Directeur, Rail Cargo information Netherlands
Arnold Koopman research consultant, Level Acoustics & Vibration
Wout Korteweg commercieel manager, VSF
Jos Lammers Specialist SAM Railinfrastructuur, HTM N.V.
Hans J.A. van Leeuwen Onafhankelijk zelfstandig consultant, nvac - noise vibration air control
Gert Liefting Principal Consultant, Ricardo
Jeanne Mattheij Contractmanager, ProRail
Taco Mets Technisch directeur, Van Meeuwen Lubrication
Eric Mohringer CCO, DEKRA Rail
Atef Nassar Senior Engineer Integrale aspecten, NS Treinmodernisering
Ron Nohlmans Senior adviseur spoor, Gemeente Eindhoven
Roel Okhuijsen Directeur NM & ERTMS, Nederlandse Spoorwegen
Bart Olthoff Senior inspecteur, ILT - Inspectorate for Human Environment and Transport
Jasper Peen Senior Consultant, Ricardo Rail
Jelme Pennings Onderzoeker, TNO
Alwin Pot Vakspecialist Logistieke Ontwikkeling, ProRail
Johan Radstaak RAMS Engineer, HTM
Tryfon Roelofs Vakspecialist geluid en trillingen, ProRail
Chiel Roovers manager Omgevingseffecten, ProRail
Michael de Ruiter Chief Performance Officer, Transdev NL
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Albert Jan Snethlage Sr Adviseur Geotechniek, Fugro
Maikel Tenniglo Procesbeheerder Railinfra, Provincie Utrecht
Jetze Tjalma Representative Railistics GmbH, Tjalma Consulting
Alice van Unen Coördinator OV, Provincie Friesland
Rolf Wiemer Vakspecialist Omgevingseffecten, ProRail
Geraldine Woestenenk Vakspecialist Omgevingseffecten, Prorail
Martijn Wolf Senior Consultant, Ricardo Rail
Hielke Zandberg Adviseur, ProRail